Solid fall for Otrum

Otrum Electronics leverte tirsdag et solid resultat for 1998, men ikke så sterkt som markedet hadde ventet og ledelsen selv trodde så sent som i november. Kursen falt 8,3 prosent etter resultatfremleggelsen.

Otrum Electronics leverte tirsdag et solid resultat for 1998, men ikke så sterkt som markedet hadde ventet og ledelsen selv trodde så sent som i november. Kursen falt 8,3 prosent etter resultatfremleggelsen.

Otrum Electronics ble notert på Oslo Børs så sent som i juli 1998. Aksjekursen var den gang 68 kroner, mens den ved børs-slutt tirsdag var nede på 33 kroner.

Kursfallet på hele 8,3 prosent skyldes dårligere marginer i fjerde kvartal enn tidligere i 1998, samt en svakere omsetning en ledelsen selv trodde på så sent som 3. november. Det er verdt å merke seg at selskapet nå er verdsatt til 183 millioner kroner på et resultat etter skatt i 1998 på 22,8 millioner kroner. Da er enten markedet ikke veldig optimistisk på selskapets vegne, eller så er selskapet grovt underpriset.

Det kommer fortsatt positive nyheter fra FAST, hvor Opticom er en betydelig eier. Selskapet er nå verdsatt til 2,3 milliarder kroner. Kurskjøret i Opticom er trolig i all hovedsak drevet av utviklingen i FAST, samtidig som det florerer med rykter rundt Opticom uten at det er noe nytt.

Mens IT-indeksen har utviklet seg meget positivt siden årsskiftet har Agresso falt tilbake. Så også tirsdag. De siste månedene har det stort sett bare vært hyggelige nyheter knyttet til selskapet - så kursutviklingen fremstår slik sett som merkelig. En faktorer som kan ha trukket ned er krisen i Provida som kan ha redusert tilliten til hele sektoren. Tirsdag kom også resultatene fra SAP som i likhet med BAANs resultater ikke er helt på høyden med hva markedet har ventet. Dette kan også trekke ned i markedets vurdering av Agresso.

Mer besynderlig er da tirsdagens kursoppgang i Provida på to prosent. Selv om selskapet sier at alle problemer nå er fremme i lyset, pågår det fremdeles en due-dilligence prosess i forkant av emisjonen. Selskapet har også i ganske klare ord sagt at det ikke er sikkert at det har livets rett som ett selvstendig selskap. Så kommer altså Øystein Tvenge - som forøvrig er Agressos styreformann - inn i styret. Her er det ganske enkelt mye som er uklart.

En rimelig hypotese er at markedet antar at alle problemene nå er kjent og at kursen dermed ikke kan falle ytterligere, samtidig som det ikke er helt usannsynlig at selskapet kan bli kjøpt opp eller på annen måte knyttes til en annen bransjeaktør.

Tirsdag morgen la svenske NetCom AB frem sitt foreløpige 1998-resultat. Selskapet tapte penger i fjerde kvartal, men viser fremdeles en imponerende utvikling i mobilselskapene i Sverige. Spesielt interessant er det å se den gunstige utviklingen selskapets bedriftskonsept har hatt. Det står i skarp kontrast til NetComs prestasjoner her hjemme.

Til toppen