Solid fjerdekvartal for Visma

Øystein Moan begynner å få sving på sakene igjen: Visma la i dag frem tall for fjerde kvartal 1999 som viser solid utvikling på såvel resultat som på salgssiden.

Øystein Moan begynner å få sving på sakene igjen: Visma la i dag frem tall for fjerde kvartal 1999 som viser solid utvikling på såvel resultat som på salgssiden.

Omsetningen økte fra 74,5 millioner kroner i fjerde kvartal 1998 til 108,6 millioner kroner i samme periode i 1999. Mye av veksten i kvartalet - cirka 20 millioner kroner - skyldes konsolideringen av Ergosoft og Sama fra 1. oktober og Marinor fra 1. november.

Resultatet for kvartalet endte på vel åtte millioner kroner. For året sett under ett økte Visma salget med 14 prosent i - fra 289 millioner kroner i 1998 til 330 millioner kroner i 1999.

digi.no er i skrivende stund på Vismas resultatpresentasjon i Oslo og kommer tilbake med en fyldigere dekning av saken.

TABELL: Foreløpig resultatregnskap for Visma, periodene januar-desember 1999 vs. januar-desember 1998. Alle tall i 1000 NOK.

1999 1998
Sum driftsinntekter 330 014 (289 030)
Sum driftskostnader 296 279 (269 796)
Driftsresultat 33 735 (19 233)
Netto finansposter 4 807 (1 266)
Netto skatter 12 373 (3 511)
Minoritetsinteresser 188 (-90 )
Resultat 25 982 (17 078)
Sum anleggsmidler 126 264 (20 573)
Sum omløpsmidler 153 357 (145 229)
Sum eiendeler 279 621 (165 802)
Sum egenkapital 192 781 (110 108)
Langsiktig gjeld 9 560 (2 926)
Sum kortsiktig gjeld 64 826 (52 768)
Sum gjeld 86 840 (55 694)
Sum gjeld og egenk. 279 621 (165 802)
Til toppen