Solid forbindelse over Nordsjøen

Den snart tre år gamle samarbeidsavtalen mellom British Telecom (BT) og Telenor fornyes automatisk for et år av gangen når avtalen går ut i april. Dagens intensjonsavtale er et av flere prosjekter som viser at BT og Telenor jobber svært så godt sammen.

Den snart tre år gamle samarbeidsavtalen mellom British Telecom (BT) og Telenor fornyes automatisk for et år av gangen når avtalen går ut i april. Dagens intensjonsavtale er et av flere prosjekter som viser at BT og Telenor jobber svært så godt sammen.

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Oslo 7. april 1994 av daværende Televerkssjef Tormod Hermansen og administrerende direktør i British Telecom Global Communications, Alfred Mockett, og gjalt i første omgang for tre år for senere å bli fornyet for ett år av gangen helt til en av partnere sa opp avtalen.

Ifølge markeds og PR-sjef i Telenor International, Fredrik Grindland, er det ingen tegn som tyder på at avtalen sies opp. Tvert imot er det mange tegn som tyder på at båndene over Nordsjøen er sterkere enn noen gang. Stadig nye samarbeidsprosjekter og avtaler sørger for at selskapene fungerer som døråpnere for hverandre.

BT har en solid posisjon og styrke mens Telenor har solid kompetanse på områder som satellitt, mobil og shipping/offshore. Når det torsdag ble kjent at Telenor blir invitert som tredje partner i konsortiet som skal drive det fjerde mobilnettet i Tyskland er dette det siste av en rekke avtaler og prosjekter som fletter BT og Telenor sammen i det som tegner til å bli en av de store aktørene i det globale telemarkedet.

Like før jul ble det kjent at Telenor blir invitert til å være med på å etablere et konsortium som vil søke om lisens på et nytt mobilnett i Italia, som muligens blir en realitet senere i vår. Telenor har også god kjennskap til VIAG gjennom samarbeidet i Østerrike, som blant annet omfatter prøvedrift av et DCS-1800 nett.

Telenor og BT samarbeider om satellittelefontjeneten Mobiq, som for sikkerhets skyld er lansert tre ganger og en fjerde lansering ventes i løpet av våren.

Dagens avtale kan - om Telenorstyret sier ja - resultere i den største mobilutbyggingen for Telenor noen sinne. Presselansmann i Telenor Dag Melgaard på telefon fra Tyskland til digi:tele at det er flere forhold som gjør det tyske markedet spesielt interessant. - I utgangspunktet er utbygging av et nytt nett en dyr affære. I tillegg er det tyske mobilnettet dårlig utbygd og bare seks prosent av befolkningen har mobiltelefon.

I Norden er Tele Danmark med på samarbeidet om å erobre det svenske telemarkedet gjennom Telenordia, der Telecom Finland har en stående invitasjon.

Til toppen