Solid framgang for Red Hat

Kvartalstallene til Linux-leverandøren Red Hat viser kraftig økning i omsetning og resultat.

Kvartalstallene til Linux-leverandøren Red Hat viser kraftig økning i omsetning og resultat.

Red Hat offentliggjorde i går sine tall for kvartalet fram til 31. mai 2005, det første i selskapets regnskapsår.

Omsetningen økte med 46 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 60,8 millioner dollar. Den største posten på inntektssiden, abonnenter til bedrifter, økte med 63 prosent til 48,7 millioner dollar.

Resultatet økte med 14 prosent til 12,4 millioner dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det svarer til 0,07 dollar per aksje, mot 0,06 dollar i fjor.

Red Hat ser optimistisk på driften framover, men valgte likevel å senke omsetningsanslaget for regnskapsåret fram til 28. februar 2006, til mellom 265 millioner og 275 millioner dollar. Det forrige anslaget var 270 millioner til 280 millioner dollar. Reduksjonen forklares med at man forventer at dollaren vil styrke seg i forhold til euro og yen. Red Hat regner med at dette ikke vil få særlige følger for resultatet, og bekrefter sitt opprinnelige anslag på mellom 0,28 dollar og 0,32 dollar per aksje.

Optimismen begrunnes med høy fornyelsesrate innen bedriftsabonnementer – alle de 25 store avtalene som forfalt i første kvartal ble fornyet – og til at distribusjonsavtaler med store aktører som HP og Dell ser ut til å gi gode resultater. Red Hat har satt seg som mål at omsetningen gjennom store distributører skal opp i 70 prosent av den samlede omsetningen. I første kvartal var andelen 60 prosent, mot 56 prosent i regnskapsårets fjerde kvartal.

Til toppen