Solid HP-kvartal før overtakelsen av EDS

HP vokser langt mer i Europa og Asia enn i USA viser regnskapet for andre kvartal.

Solid HP-kvartal før overtakelsen av EDS

HP vokser langt mer i Europa og Asia enn i USA viser regnskapet for andre kvartal.

HP la i går fram sine tall for kvartalet fram til 30. april, regnskapsårets andre.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor, økte omsetningen med 11 prosent til 28,3 milliarder dollar. Resultatet etter skatt økte med 16 prosent til 2,1 milliarder dollar. Driftsresultatet økte med 22 prosent til 2,6 milliarder dollar. Justert for valutasvingninger er omsetningsøkningen anslått til 5 prosent.

Ifølge HP står andre land enn USA nå for 70 prosent av selskapets totale omsetning. Tallene som er oppgitt, viser 4 prosent vekst i Amerika – altså fra Canada i nord til Chile i sør – til 11,1 milliarder dollar. Ifølge New York Times mener analytikere at HPs omsetning i USA faktisk har krympet.

I Europa, Midtøsten og Afrika økte omsetningen med 16 prosent til 11,9 milliarder dollar. Også i Asia og Stillehavet økte den med 16 prosent, til 5,2 milliarder dollar.

I de raskt voksende «BRIC»-landene – Brasil, Russland, India og Kina – økte omsetningen med 26 prosent til 2,8 milliarder dollar.

PC-salget til HP viser fortsatt solid vekst. Antall leverte enheter vokste med 21 prosent, mens omsetningen økte med 16 prosent til 10,1 milliarder dollar. Hele økningen skyldes bærbare, der omsetningen økte med 31 prosent. Innen stasjonære PC-er var det stillstand. Prosentveksten var lik for forbruker- og det profesjonelle markedet.

Avdelingen for bildebehandling og skrivere viste mer beskjeden vekst: 6 prosent til 7,6 milliarder dollar. Her er veksten til det profesjonelle markedet 9 prosent, mot 4 prosent til forbrukermarkedet.

Innen lagring og servere er veksten enda mer beskjeden: 4 prosent til 4,8 milliarder dollar. Det største lyspunktet er bladservere som vokste med 68 prosent. Rene lagringsprodukter økte med 14 prosent.

Innen tjenester økte omsetningen med 12 prosent til 4,6 milliarder dollar.

Innen programvare var veksten 28 prosent til 727 millioner dollar.

HP-sjef Mark Hurd var svært forsiktig i sin omtale av utsiktene på det amerikanske markedet. Om kjøpet av EDS antydet han et håp om at EDS vil bidra til å få opp omsetningen innen servere og lagring.

HP reviderte anslagene for hele regnskapsåret fra en omsetning mellom 113,5 milliarder dollar og 114,0 milliarder, til intervallet 114,2 milliarder dollar til 114,4 milliarder.

Regnskapet og utsiktsvurderingen utløste et beskjedent kursfall da de ble kjent etter børsens stengtid. Da børsen åpnet var kursen 46,71 dollar. Da den stengte var kursen 46,46 dollar. Da tallene ble kjent falt kursen til 46,16 dollar.

HP Norge har i skrivende stund ikke kommentert tallene.

    Les også:

Til toppen