Solid NASDAQ-korreksjon

Den teknologitunge NASDAQ-indeksen falt 3,3 prosent mandag ettermiddag. Indeksen ligger likevel rett under toppnoteringen fra tidligere i år, og fallet mandag skyldes i hovedsak en korreksjon i prisingen av Internett-aksjer.

Den teknologitunge NASDAQ-indeksen falt 3,3 prosent mandag ettermiddag. Indeksen ligger likevel rett under toppnoteringen fra tidligere i år, og fallet mandag skyldes i hovedsak en korreksjon i prisingen av Internett-aksjer.

Nasdaq-indeksen nådde en foreløpig toppnotering i midten av juli, på tett under 2000 poeng. Den 9. oktober hadde indeksen falt nesten 30 prosent på knappe to måneder og endte på 1420 poeng, hvilket var det laveste nivået på 15 måneder.

Allerede torsdag i forrige uke var Nasdaq indeksen på ny toppnotering med 2016 poeng, og mandag kom en liten korreksjon etter den rekordraske opphentingen. Indeksen falt tilbake 3,3 prosent i løpet av dagen. Samtidig falt Morgan Stanleys høyteknologi-indeks hele 5,1 prosent.

Mandag var det Internett-aksjene som trakk ned NASDAQ-indeksen. Yahoo! falt 12 prosent, Amazoon 11 prosent, eBay 9,4 prosent, Egghead hele 19 prosent, Onsale 37 prosent. Alt i løpet av en dag.

Mer tradisjonelle spillere som IBM og Intel falt henholdsvis 2,8 og 2,1 prosent, mens Compaq og Microsoft falt henholdsvis 4,8 og 4,7 prosent.

De fleste kommentatorene mener fallet er en normal korreksjon etter det voldsomme oppsvinget IT-aksjene har hatt de siste seks ukene.

Analytikere som følger IT-sektoren i USA har det siste halvåret gitt opp å forklare kursutviklingen i Internett-aksjene med normale forklaringsvariable som forholdet mellom forventet inntjening og børsverdi eller forventet omsetning og børsverdi.

Noe av fallet i Internett-aksjene skyldes at disse aksjene har steget noe voldsomt på forventninger om at en sterkt økende andel av julehandelen vil foregå på nettet. Julehandelen "åpnet" i USA på søndag og de første rapportene vil komme i nær fremtid.

Til toppen