Solid pluss fra Valebrokk

Underskuddet fra TV 2 i 1999 er blåst bort med 2000-resultatet. Det viser et resultat før skatt på 344 millioner kroner.

Underskuddet fra TV 2 i 1999 er blåst bort med 2000-resultatet. Det viser et resultat før skatt på 344 millioner kroner.

Riktignok var underskuddet i 1999 på beskjedne 14, 2 millioner kroner, men på langt nær godt nok for et selskap som planlegger børsnotering. Årsaken til det svake resultatet var utkjøpsavtalen med TVNorge som koster selskapet 365 millioner kroner.

Under ledelse av Kåre Valebrokk har TV 2 klart å levere et solid overskudd etter et godt reklameår i 2000. Inntektene endte på 1,5 milliarder kroner, opp med 156 millioner fra året før. Av overskuddet på 344 millioner kroner er 165 millioner en engangsgevinst fra salg av aksjer i Canal Digital.

Resultat etter skatt er 214,5 millioner kroner, opp fra 58,1 millioner kroner.

Et av de mindre hyggelige kapitlene i TV 2 er TVNorge . TV 2 sin del av fjorårets underskudd i TVNorge, det vil si 40,4 millioner kroner. TV 2 kjøpte i første kvartal i fjor 38 prosent av aksjene i TV 2 Interaktiv for 38 millioner kroner, mens resten av aksjene eies av Aftenposten.

TV 2 har også en netto gevinst fra aksjebyttet i Peak Broadcast Systems til 11,3 prosent i vi[z]rt på 30 millioner kroner.

Selskapets konsesjon for å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn ved hjelp av satellitt og bakkesender ut år 2002. Selskapet forventer at en endelig avklaring på konsesjonsspørsmålet foreligger senest første kvartal neste år.

Til toppen