Solid tredje kvartal i PC-Systemer

Med et driftsresultat i 85 prosent vekst til 7,1 millioner kroner, finner administrerende direktør Tom Scharning det opportunt å bokføre 5,2 millioner kroner i urealisert tap på finansposter, grunnet "uro i markedet".

Scharning presiserer at dette skal dekke eventuelle tap, for eksempel knyttet til Winhelp. Tiltaket gir et negativt finansresultat i kvartalet på nesten 4,9 millioner kroner, og bidrar til at fortjeneste per aksje holdes nede på to øre, mot ni øre i tredje kvartal i fjor.

I forhold til samme kvartal i fjor øker driftsinntektene med 47,6 prosent fra 17,7 til 26,1 millioner kroner. Driftsresultatet øker med 85,2 prosent fra 3,9 til 7,1 millioner kroner. Akkumulerte tall per 30. september for begge årene viser at driftsinntektene øker med 31,4 prosent fra 60,5 millioner kroner til 79,4 millioner, mens driftsresultatet øker med 46,4 prosent fra 16,3 millioner kroner til 23,8 millioner.

Selskapet har ingen langsiktig gjeld. Med en balanse på 125 millioner kroner og en egenkapital på 77,7 millioner kroner, er egenkapitalprosenten 62,3.

- For flere produkter er situasjonen den at potensialet er langt større enn våre selgere greier å dekke, sier Scharning. - Tallet på ansatte har økt fra 101 til 169 hittil i år, vesentlig innen salg og utvikling. Vi kommer til å øke staben betydelig framover også.

I løpet av kvartalet har konsernstrukturen endret seg noe. Den utestående andelen i Component Solutions på 20 prosent er overtatt, slik at datteren som utvikler de strategisk viktige Eidsvoll-komponentene nå er heleid. PC-Systemer har også gjort EMData til heleid datter ved å overta de siste 80 prosent av aksjene. EMData skal infusjoneres i løpet av fjerde kvartal, og integreres i konsernregnskapet fra årsskiftet.

Av høydepunkter i tredje kvartal nevner Scharning sterk etterspørsel etter salgsstøtte systemet Rubicon Sales Office, også fra kunder som ikke bruker Rubicon økonomisystemer. Scharning regner med å tredoble salget av av Sales Office. Det er ellers inngått et samarbeid med Enter Data (årsoppgjørssystemer) om bunting av moduler.

Markedssjef Svein Ørbeck i NetCom er ansatt i en nyopprettet stilling som direktør for strategi- og forretningsutvikling. Ørbeck var salgskonsulent i PC-Systemer i 1986, og har siden arbeidet i EDB ASA og Telenor.

Scharning presiserte kundegrunnlaget til Component Solutions slik:

  • programvareleverandører som trenger ny teknologi
  • store systemintegrerere og konsulenthus
  • skreddersøm til store brukere

Scharning gjentok at konsernet vil kjøpe opp selskaper i Norge og utlandet i kommende år.

Konsernets neste store lansering, Rubicon Global, et ressursforvaltningssystem for bedrifter med mellom 100 og 2000 ansatte, er framskyndet fra sommeren 1999 til 25. november i år. Systemet skal konkurrere mot det SAP og Baan oppfatter som den nedre delen av ERP-markedet ("enterprise resource planning"). Begrunnelsen for framskyndingen er dels at utviklingen har gått raskere enn forventet på grunn av suksess med gjenbrukbare Eidsvoll-komponenter, dels at mange kunder ønsker å løse år 2000-problemer ved å gå over til et nytt system, og ønsker ikke å vente lenger enn nødvendig.

Til toppen