Solid vekst i EDB ASA

Fredag leverte EDB ASA tall som viser at selskapet har hatt en solid utvikling både omsetningsmessig og på resultatsiden i første halvår 1998.

Fredag leverte EDB ASA tall som viser at selskapet har hatt en solid utvikling både omsetningsmessig og på resultatsiden i første halvår 1998.

EDB-konsernet omsatte for 351,6 millioner kroner i 1. halvår 1998 - en oppgang fra tilsvarende tall i 1. halvår 1997 da selskapet omsatte for 287,5 millioner kroner. Også driftsresultatet bedret seg til 7,7 millioner i 1. halvår 1998 mot 1,9 millioner kroner i 1. halvår 1997.

Resultat før skatt ble 7,4 millioner kroner (0,33 kroner per aksje) i 1. halvår 1998 mot nullresultat i samme periode i 1997.

MaXware-konsernet er konsolidert inn i EDB ASAs regnskap per 2. kvartal 1998.

Til toppen