Solid vekst i NextGenTel

NextGenTel befester posisjonen som nest største bredbåndsleverandør i Norge med solid vekst i første kvartal.

NextGenTel befester posisjonen som nest største bredbåndsleverandør i Norge med solid vekst i første kvartal.

Norges nest største bredbåndsleverandør, NextGenTel, skaffet 8600 nye kunder i første kvartal. Totalt har selskapet 72 000 kunder, og det gir selskapet en markedsandel på over 20 prosent i Norge.

Til sammenligning har Telenor drøyt 200 000 bredbåndskunder, og en markedsandel på 57 prosent.

NextGenTel anslår at bredbåndsmarkedet (DSL-baserte bredbåndslinjer) vil vokse med 175 000- 225 000 kunder. Det vil i så fall si at rundt 600 000 vil ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2004, om NextGenTels prognoser stemmer. I dag er det over 400 000 bredbåndskunder totalt i Norge.

NextGenTel går fortsatt med underskudd, men dette er redusert noe i første kvartal.

Resultat før skatt endte på minus 9,3 millioner kroner mot et underskudd på 20,6 millioner kroner før skatt i fjor.

Selskapet fikk en omsetning på 98,5 millioner kroner i første kvartal mot 62 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultat før avskrivninger endte på 23,8 millioner kroner mot 9,2 millioner kroner i fjor.

    Les også:

Til tross for fortsatt underskudd mener selskapet at det har en god likviditets- og egenkapitalsituasjon.

NextGenTel har ved utgangen av første kvartal tilgang til en fri kontantbeholdning på 73,3 millioner kroner, og har i tillegg tilgang til en kredittramme på 20 millioner kroner. NextGenTel har i tillegg til den frie kontantbeholdningen bundne bankinnskudd på mNOK 23,5 som delvis sikkerhet for engasjementet med DnB NOR.

Egenkapitalandelen var ved utgangen av første kvartal på 36,5 % mot 24,0 % ved utgangen av første kvartal 2003. I løpet av første kvartal 2004 har egenkapitalprosenten økt fra 36,1 % til 36,5 % som følge av at balansen er redusert. I første kvartal 2004 investerte selskapet 13 millioner kroner mot 36,2 millioner kroner i første kvartal 2003.

Investeringene i 2004 er i hovedsak relatert til utstyr til nye kundelinjer og forsterkninger av øvrig nettverksstruktur, og er blant annet påvirket av lavere marginale investeringskostnader.

Til toppen