Solid vekst i SAP

Foreløpige tall for siste kvartal.

Solid vekst i SAP
Bill McDermott og Jim Hagemann Snabe, sidestilte toppsjefer i SAP, mener de har mestret overgangen til nettskyen. Bilde: SAP

SAP varsler det de selv beskriver som «sterke tall» for fjerde kvartal 2013 og hele året 2013. Selve tallframleggingen skjer 21. januar.

Problemet for SAP er at rammes av den sterke euroen.

Formelt viser kvartalsregnskapet en omsetningsvekst på 2 prosent til 5,1 milliarder euro, sammenliknet med samme kvartal i 2012. Korrigert for valutakurs, er økningen 6 prosent.

For hele året er omsetningsøkningen 4 prosent til 16,8 milliarder euro. Korrigert for valutakurs er økningen 8 prosent.

Det er størst vekst innen henholdsvis nettskyen og Hana, som begge øker mer enn SAP forutså ved inngangen til 2013.

Nettskyen er opp 121 prosent (ikke korrigert for valutakurs) til 758 millioner euro.

Hana er opp 61 prosent (ukorrigert) til 664 millioner euro.

For et år siden forespeilet SAP et driftsresultat i intervallet 5,85 milliarder til 5,95 milliarder euro. De treffer midt i, 5,9 milliarder euro.

Ifølge de sidestilte toppsjefene Bill McDermott og Jim Hagemann Snabe, er SAP «et av få globale IT-selskaper» som har mestret overgangen til nettskyen uten at det har gått på bekostning av verken kjernevirksomhet eller lønnsomhet.

Les mer om: