SOLidaritet med Schibsted

Telenor har ingen planer om å skygge unna SOL selv om de har tapt 100 millioner på prosjektet allerede.

Telenor har ingen planer om å skygge unna SOL selv om de har tapt 100 millioner på prosjektet allerede.

- Vi er pådrivere sammen med Schibsted om å kutte tapene, sier administrerende direktør i Telenor Nextel, Morten Lundal.

Telenor har alene tapt rundt 100 millioner på SOL - til sammen har partnerne tapt 267 millioner kroner på SOL.

Oppstarten av Scandinavia Online (SOL) skjedde i januar 1997, og eierne Schibsted og Telenor har siden den gang måttet se store kronebeløp renne ut i bunn. Ifølge Investor Relations Officer Stein Yndestad i Schibsted har selskapet blitt påført SOL-tap på til sammen 166,7 millioner kroner til og med tredje kvartal 1998.

I Norge har tapene vært på 62,6 millioner kroner, i Sverige på 78,6 millioner og i Danmark på 25,6 millioner før fjerde kvartal starter. Telenor på sin side melder at dets engasjement i SOL, som begrenser seg til Norge og Sverige, har kostet bedriften rundt 100 millioner kroner.

Eierstrukturen i SOL AS er fordelt med 53,8 prosent til Schibsted, 34,5 prosent til Telenor, 10 prosent til Telia, mens de ansatte sitter på 1,7 prosent. I Sverige sitter Schibsted og Telia med 40 prosent hver, mens Telenor har en eierandel på 20 prosent. I Danmark har Schibsted 66 prosent og danske Berlingske Online 34 prosent.

Administrerende direktør Morten Lundal i Telenor Nextel sitter også i styret i SOL. Han understreker at estimater på tap fra Telenors side er omtrentlige:

- I Telenor regner vi med å ha tapt omlag 100 millioner kroner i Norge og Sverige i 1997/98, sier Lundal. Han vil ikke kommentere hendelsene i SOL spesifikt, det overlater han til ledelsen i SOL.

- Når SOL nå kun blir en gateway/portal - bryter det med forutsetningene til avtalen mellom Telenor og SOL?

- På ingen måte.

- Har dere tenkt på å selge dere ut i SOL?

- Nei. Det har hele tiden vært intensjonen at SOL skulle være en gateway. At denne profilen rendyrkes, ser vi på som en styrking.

- Synes dere tapene i SOL er "helt greit"?

- Hadde vi syntes det var det, ville vi vært dumme. Det er klart tapene er ukomfortable, derfor er vi pådrivere sammen med Schibsted for å kutte tapene. Eiermessig er vi forent med Schibsted i synet på at denne prosessen må fortsette, sier Lundal til digi.no.

Til toppen