Solide BT-tall

Til tross for gjennomførte prisreduksjoner på nærmere 2,5 milliarder kroner, fortsetter BT å levere solide regnskapstall.

Til tross for gjennomførte prisreduksjoner på nærmere 2,5 milliarder kroner, fortsetter BT å levere solide regnskapstall.

For perioden april-juni 1997 kan Telenor-partneren British Telecom skilte med et økt driftsresultat på 2,4 prosent til 891 millioner pund, eller vel 11 milliarder kroner, sammenliknet med samme periode i fjor.

Selskapets utgifter er i kvartalet økt med 41 millioner pund (NOK 507 mill.) til totalt 602 millioner pund (vel 7,4 mrd. kr). Størsteparten av kapitalen er brukt i England.

Ifølge BTs halvårsrapport holder etterspørselen etter innenlands telefonsamtaler seg på "et sunt nivå" samtidig som det er en sterk vekst i nye tjenester.

Konsernets omsetning vokste i perioden med 4,3 prosent til 3,798 milliarder pund - omlag 47 milliarder kroner - i forhold til fjorårets første kvartal. Det meste av veksten skriver seg fra nye avanserte tjenester, mobilkommunikasjonssektoren, inntekter for leide linjer og samtrafikkinntekter fra andre engelske operatører.

For regnskapsåret 1996/1997 (avsluttet 31. mars i år) omsatte BT for nesten 185 milliarder kroner, som ga et resultat før skatt på 39,6 milliarder kroner (26 mrd. kroner etter skatt).

Til toppen