Sollid: - Børsnotering ikke styregodkjent

Administrerende direktør Bente Sollid i New Media Science mener at organisasjonen ikke er tunet for børsnotering ennå og at inntreden på børsen avhenger av hvem den nye fusjonspartneren blir. I mellomtiden hardner konkurransen til.

Administrerende direktør Bente Sollid i New Media Science mener at organisasjonen ikke er tunet for børsnotering ennå og at inntreden på børsen avhenger av hvem den nye fusjonspartneren blir. I mellomtiden hardner konkurransen til.

Mens brikkene i fusjonen mellom Digital Hverdag og New Media Science er i ferd med å bli lagt, planlegger Bente Sollid & Co ytterligere en fusjon, sannsynligvis med en svensk aktør. I forbindelse med at NMS bygger størrelse for å kunne ta seg av pengesterke kunder, har det også flittig vært diskutert børsnotering, ikke minst i media.

Sollid avviser at dette er aktuelt i nærmeste fremtid:

- Det er ikke vedtatt i styret at New Media Science skal børsnoteres. Det er nok en sammenblanding av gammel og ny strategi vi her snakker om, sier Sollid.

- I gamle NMS var det en annen strategi med produktssatsinger hvor det var en del snakk om å gå på børs. I den nye organisasjonen, med fokusering på konsulentvirksomhet, er børs fortsatt interessant og aktuelt. Men vi må være godt rustet for å gå på børs, og vi har ikke en organisasjon som er tunet for børs i dag, sier hun.

Sollid understreker at dette er veldig avhengig av den partneren de går sammen med.

NMS inngikk i fjor en nordisk allianse med tre andre webbyråer som de kalte Nordic Netpartners. Idéen kom opp da digital-TV-selskapet Canal Digital, som er på plass i hele Skandinavia, var på jakt etter hjelp. Daværende NMS-sjef Erling Maartmann-Moe avviste ikke at en fusjon mellom de fire kunne være aktuelt på lengre sikt. Inntil videre skulle imidlertid de få synergieffekter overfor kunder i forhold til kunnskapsutveskling, størrelse o.l..

Nå har den svenske partneren, Netsolutions, vokst seg større på egen hånd etter at de annonserte en fusjon med Framtidsfabriken. Det har lenge ligget i kortene at dette er den sterkeste fusjonskandidaten for NMS i Sverige.

Eller?

- Jeg kan ikke kommentere hvem vi snakker med. Men det ser ut som vi ender opp som en særdeles sterk nordisk aktør. Man har i utgangspunktet hastverk, men ting tar alltid tid. Det er viktig å være klar over at webbyråene allerede nå forvalter enorme verdier. Icon ble vel priset til 1,2 milliarder kroner på den svenske børsen forleden, sier Sollid og hevder hardnakket at ingen avgjørelse ennå er fattet når det gjelder egne fusjonsplaner.

Hun er imidlertid glad for den svenske fusjonen:

- Alt som forsterker den nordiske alliansen anser vi som positivt. Nå er Framtidsfabriken størst i Sverige, i hvert fall resultat- og omsetningsmessig så vidt jeg kan se. Svenskene har vært veldig åpne om dette overfor oss, ikke minst at de i utgangspunktet følte at de var for små i eget hjemmemarked. Nå er vi i alliansen markedsleder i hvert av nordiske landene, hevder Sollid, noe som konkurrentene hennes garantert vil forsøke å arrestere henne på.

Hun sier også hun er glad for den økte konkurransen på markedet:

- Konkurranse er veldig sunt. Desto mer profesjonelt dette markedet blir, jo bedre er det for NMS også. Det ligger et enormt press på alle å posisjonere seg og ekspandere riktig. Vi registrerer at det som var tilfelle i fjor høst med at alle snakket med alle, også er tilfelle i dag. Nå skjer det også på kryss og tvers av landegrenser, sier hun.

Bente Sollid tror både Icon Medialab og USWeb/CKS kan blir verdifulle tilvekster til det norske markedet:

- USWeb i Norge blir jo deler av det tidligere Thunder House og kommer til å være et ekspanderende selskap. Det er en sterk merkevare internasjonalt som innehar dyktige og erfarne mennesker. Dette kjerneteamet fra Thunder House har jo allerede gjort mye bra i norsk internettsammenheng.

New Media Science-sjefen har også et veldig godt inntrykk av Icon. Som sjef i Digital Hverdag hadde hun samtaler med svenskene i fjor.

- Vi snakket mye med dem i fjor sommer. Vi har fusjonert to selskaper og vet godt at fusjon slett er ikke enkelt. Det kan bli veldig vellykket. Icon skal prøve å få satt sammen fire selskaper i Norge. Det vet jeg blir mye arbeid i en lang periode, sier hun og sier hun ikke kjenner seg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som Finansavisen den siste tiden har hatt av situasjonen i New Media Science.

Gjennom anonyme, interne kilder i selskapet og anonyme kunder har det det kommet knallhard kritikk mot NMS. Resultatet skal være at flere ansatte skal ha sluttet. Grunnen skal blant annet ha vært for stor fokus på fusjon og børsinntreden fra ledelsen side.

- Det er alltid en prosess når man slår sammen to selskap. Det er viktig for oss at NMS har ro i organisasjonen når to selskap integreres i ett. Vi har gjort dette så raskt og smertefritt som vi praktisk kan gjøre det og ikke bare måttet håndtere interne forhold, men også business-as-usual overfor de mange kundene vi betjener, sier hun.

Til toppen