RESULTATERFINANS

Som ventet fra Otrum

Otrum leverte resultater for første halvår i tråd med hva markedet ventet. Målsettingen om 90.000 solgte enheter i 1998 står fast etter at det er solgt 34.660 enheter i første halvår.

Jørgen Christiansen
4. aug. 1998 - 14:02

Børsferskingen Otrum Electronics omsatte for 23,5 millioner kroner i første halvår. Rundt regnet 90 prosent av dette er salg- og vedlikeholdsinntekter på selskapets interaktive TV-systemer. Det ble inntektsført 34.660 slike enheter i første halvår - til en snittpris på omtrent 600 kroner.

I siste halvår steg kostnader til "vareforbruk" noe mer enn omsetningen, mens lønnskostnadene steg i takt med omsetningen. Samtidig er antall ansatte økt fra syv til tolv.

Andre driftskostnader steg betydelig fra tidligere perioder. I andre halvår var disse kostnadene på 3,5 millioner kroner, hvorav 2,1 millioner påløp i siste kvartal. Tilsvarende kostnader for første halvår 1997 var på 900.000 kroner. Av økningen i andre driftskostnader kommer rundt regnet 400.000 kroner fra børsnoteringen, 600.000 kroner fra juridiske kostnader i forbindelse med konflikten med Semi-Tech og rundt 600.000 kroner i konsulenthonorar som påløp for å tilpasse Otrums systemer til ny TV-leverandør.

I tiden fremover vil "andre driftskostnader" vokse prosentvis noe mindre enn omsetningen - da altså fra et nivå som er korrigert for de spesielt høye postene i andre kvartal.

Driftsresultatet ble således på 13,9 millioner kroner for første halvår, en oppgang på 27 prosent fra første halvår 1997. Rensket for "engangsposter" viller driftsresultatet vært 15,5 millioner kroner, hvilket ville gitt en vekst på 42 prosent sett i forhold til en omsetningsvekst på 55 prosent.

En slik "rensking" av resultatet er ikke helt rimelig da en bør forvente at selskapet også i fremtiden vil få kostnader som ikke er direkte relatert til driften, men er interessant for å få et bilde av marginutviklingen i selskapet.

Resultat etter skatt ble på 10,1 millioner kroner. Regnskapet er da belastet med 700.000 kroner i realisert tap ved salg av aksjer i selskapet "Virtuelle Virksomheter".

I løpet av andre halvår blir leverandørforholdet til Semi-Tech avviklet. Dermed vil kostnads- og inntektsbildet endre seg noe. I positiv retning trekker at et ledd i distribusjonskjeden nå er ute. Dermed faller en større del av inntektene direkte i Otrums kasse. På den annen side vil nå Otrum selv ta seg av også maskinvareleveransen til systemet. Produksjon av dette er satt bort til Sonec. Et større innslag av maskinvare reduserer marginen i produktet.

Administrerende direktør Jan Sigurd Otterlei sa under en presentasjon tirsdag at det er rimelig å forvente at dekningsbidraget per solgt enhet vil øke med 60 prosent i andre halvår.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.