Sommersol likevel frivillig i Sun

I april ble alle Sun-ansatte beordret til å feriere i første uke i juli. Etter en betenkning fra arbeidsmyndighetene er ordren endret til anbefaling.

Den tvungne ferieuken var ledd i selskapets spareplan, og ble begrunnet blant annet med hensynet til å opprettholde alle arbeidsplassene.

En betenkning fra en jurist i det delstatlige arbeidstilsynet i California (Department of Labor Standards Enforcement) som nylig ble offentliggjort, konkluderer med at det trolig ikke er adgang til å tvinge ansatte som ikke avlønnes på timebasis, til å ta seg fri uten lønn.

Selv om betenkningen skal overprøves av andre organer, og risikerer å bli avvist, har Sun valgt å avstå fra tvang og heller anbefale ansatte å ikke jobbe, av hensyn til fellesskapet.

Andre Silicon Valley-selskaper, blant dem Adobe, Intuit og Network Appliance gjør som Sun, og gjør ferieordren om til en henstilling.

Til toppen