Søndagsåpent Internett

Mens debatten om søndagsåpent ruller videre, er det allerede fritt frem for søndagsåpne butikker. Bare de er på nett.

Mens debatten om søndagsåpent ruller videre, er det allerede fritt frem for søndagsåpne butikker. Bare de er på nett.

- Åpningstidsbestemmelsene gjelder ikke for Internett. Det er derfor ikke noe i veien for at butikker på nett har søndagsåpent eller døgnåpent, sier ekspedisjonssjef Tore Malterud i forbruker og produktsikringsavdelingen i Barne- og familiedepartementet til digi:media.

- For at åpningstidsbestemmelsene skal gjelde betinger det at det er et fast utsalgssted. For nettbutikker uten fast utsalgssted, er det derfor bare arbeidstidslovens bestemmelser som kan gjøres gjeldende.

Malterud sier at nettstedet til en nettbutikk etter lovens definisjon må sees på som en reklameplakat, og at det ikke finnes bestemmelser som sier at reklameplakater må rulles inn på et gitt tidspunkt.

Videre mener han at det å bestille noe over Internett, må sidestilles med å bestille noe over telefon eller fra en brosjyre. Og når folk ønsker å gjøre sine bestillinger, er heller ikke noe loven regulerer.

Når nettbutikken så kjører varene ut til kunden, er den ikke avhengig av noe fast utsalgssted som kunden oppsøker.

- Det er altså fritt frem for enhver nettbutikk å ha åpent til alle døgnets tider, syv dager i uken?

- Slik vi ser det akkurat nå, med de lovene vi har i dag, er det det, sier Malterud.

Til toppen