Sonefrie DVD-spillere og Playstation blir ulovlig

Du kan i dag få kjøpt brikker og programvare som dirker opp sone-systemet på DVD-spillere og Playstation 2. Det er det snart slutt på.

En rekke forskjellige norske butikker og nettsteder selger utstyr for å låse opp den såkalte sone-begrensingen på DVD-spillere og Sony Playstation 2. Låst opp kan Playstation 2 spille både filmer og spill som egentlig bare skulle vært solgt og brukt i Asia og Nord-Amerika.

En ringerunde digi.no har gjennomført, gir ikke noe klart svar på om dette er lov eller ikke.

- Om sone-endring er ulovlig er ennå uklart, sier Jon Bing, professor i rettsinformatikk, til digi.no.


- Påtalemyndighetene påstår det, for de har tiltalt 'DVD-Jon' etter den aktuelle paragrafen, men saken deres er ikke krystallklar, sier han diplomatisk.

Uansett hvordan saken mot 'DVD-Jon' faller ut, vil neppe påtalemyndigheten foreløpig gjøre så mye med salget av "dirkeutstyr". For i løpet av høsten kommer det en ny lov som er svært klar: - Salget av slikt utstyr er ulovlig.

Loven er et EU-direktiv, kalt henholdsvis Infosoc eller "direktiv om koordinering av opphavsrett" som Norge gjennom EØS-avtalen må innføre innen 22. desember.

En representant for Sony Norge som ikke vil bli sitert eller navngitt, forteller at selskapet ikke ser på sone-endring som ulovlig.

Bing presiserer at kunder som har kjøpt eller etter-modifisert utstyr ikke gjør noe straffbart hvis de kjøper spill eller filmer som er beregnet for USA eller andre soner.

- Norske kunder gjør ikke noe straffbart, men det er mulig at den amerikanske selgeren overtrer sine avtaler med produsentene, forteller Bing.

Til toppen