Sonera tjener penger på aksjesalg

Takket være engangsinntekter kan finske Sonera plusse på resultatet i tredje kvartal i år med nær 600 millioner euro sammenlignet med samme kvartal i fjor. Trekkes engangsinntektene fra er Soneras vekst skremmende liten.

Takket være engangsinntekter kan finske Sonera plusse på resultatet i tredje kvartal i år med nær 600 millioner euro sammenlignet med samme kvartal i fjor. Trekkes engangsinntektene fra er Soneras vekst skremmende liten.

For selv om overskuddet for tredje kvartal vokste med seksgangen fra 122 til 738 millioner euro, kommer 700 millioner euro fra engangssalg. For salget på hjemmemarkedet er i ferd med å stagnere ettersom de fleste finner nå disponerer egen mobiltelefon og allerede bruker den heller enn tradisjonell fastlinjetelefoni.

Sonera-aksjen har tapt mye av sin verdi i år, nærmere 80 prosent. Aulis Salin i Sonera sier i en kommentar til resultatet at selskapets resultat er svakere ettersom Sonera investerer tungt i nye tjenester, og forventer at overskuddet i år skal falle sammenlignet med i fjor.

Sonera økte salget i tredje kvartal til 510 millioner euro fra 450 millioner euro i fjor, som var noe i underkant av forventningene i markedet.

For årets første tre kvartal endte Sonera med et resultat før ekstraordinære kostnader og skatt på 283 millioner euro, som er 3 millioner euro mer enn samme periode i fjor. Inntektene i perioden endte på 1,497 millioner euro, opp fra 1,338 millioner euro.

Innenlands økte Sonera abonnementsmassen med 10 prosent og kan vise til en ytterligere reduksjon av churn på tre prosent til 10 prosent.

Engangsinntekten i kvartalet kom i hovedsak fra salget av aksjer i Turkcell på 680 millioner euro. Selskapet sitter dessuten på deleierskap i konsortier som skal bygge og drive UMTS-nett i Spania, Tyskland og etter alt å dømme Italia. Selskapet har også bestemt seg for å selge sine aksjeposter i det amerikansk mobilselskapet Aerial/VoiceStream og Powertel til Deutsche Telekom.

Til toppen