Song kjøper Telenor i Sverige

Tidligere Tele1 Europe overtar svenske Telenor Business Solutions. Samtidig blir Telenor storaksjonær i det svenske teleselskapet og hjelper selskapet i en svært vanskelig situasjon.

Tidligere Tele1 Europe overtar svenske Telenor Business Solutions. Samtidig blir Telenor storaksjonær i det svenske teleselskapet og hjelper selskapet i en svært vanskelig situasjon.

Telenor Business Solutions, som totalt har 4.800 ansatte i ti land, planlegger en finansiell restrukturering av Song Networks, tidligere Tele1 Europe.

Song overtar Telenor Business Solutions AB, som selges med en kontantbeholdning på 550 millioner svenske kroner. Til gjengjeld vil Telenor motta nye Song-aksjer tilsvarende 39.9 prosent av den utvidede aksjekapitalen i Song. Samtisig vil de innvilge et konvertibelt lån som ved en eventuell konvertering innen fire år vil gi Telenor mulighet til å oppnå en majoritetsandel på inntill 84.5 prosent i Song, skriver Telenor i en børsmelding.

Telenor har imidlertid kun fått dispensasjon fra tilbudsplikten fra Svenska Aktiemarknadsnämden til en maksimal eierandel på inntil 73 prosent i Song. Det kan løse seg ved at eksisterende aksjonærer i Song vil bli tilbudt å tegne nye aksjer opp til 200 millioner svenske kroner til samme vilkår som Telenor. Hvis alle aksjonærer benytter seg av dette tilbudet, vil Telenors endelige eierskap være på 73.2%.

- Ved å kombinere de ressurser som ligger i Telenor og Song, har vi en målsetting om å gjøre Telenor Business Solutions til en klar leder innenfor kommunikasjonsløsninger i det nordiske bedriftsmarkedet. Denne avtalen vil i betydelig grad styrke Telenors posisjon og møter etterspørselen etter mer nordiske kommunikasjonsløsninger, sier Morten Lundal, administrerende direktør i Telenor Business Solutions (TBS), i meldingen.

Den planlagte finansielle restruktureringsplanen, som er godkjent av styret i Song, inkluderer konvertering av gjeld til aksjer og tilbakekjøp av utestående obligasjoner mot et kontantbeløp. Prisen per aksje for Telenors investering og tegningstilbud vil bli satt etter at man har inngått en endelig avtale mellom Song og selskapets obligasjonseiere.

Men det knytter seg endel betingelser for at transaksjonene skal gå i orden: Transaksjonen er blant annet betinget av en restrukturering av Song, der alle utestående obligasjoner erstattes av en kombinasjon av kontant betaling og nye Song-aksjer. Handelen må altså godkjennes av obligasjonseiere i Song, aksjonærene i Song må si ja på en ekstraordinær generalforsamling, det fordres en vellykket gjennomføring av en akkordprosess i Nederland, og partene må få godkjenningsstempel fra myndighetene.

Transaksjonene er planlagt gjennomført innen 1. oktober i år.

Les også


Til toppen