Sonofon i minus

Sonofon fikk et resultat etter skatt på minus 73 millioner danske kroner i 2003. Omsetningen steg imidlertid til 4,3 milliarder DKR, noe som er en oppgang på syv prosent fra året før. Selskapet fikk et EBITDA-resultat (resultat før renter, skatt, avskrivninger og goodwill) på 1,16 milliarder kroner, nesten på nivå med resultatet i 2002.

- Vi har skrevet ned 195 millioner kroner på tidligere investeringer i trådløst bredbånd i privatmarkedet, noe som har stor betydning for regnskapet. Uten den delen ville vi hatt et lite overskudd. Men tallene viser også at det kraftige prisfallet på privatmarkedet kombinert med hard konkurranse om kundene har påvirket resultatet.

, sier administrerende direktør Tage Reinert i Sonofon.

Han påpeker at Sonofon står sterkt på fremtidens telemarked som et heleiet datterselskap av Telenor.

- Vi er mer klar enn noensinne til å utfordre markedet og konkurrentene, selv om vi forventer et fortsatt press på inntjeningen, sier Reinert i en pressemelding.

Til toppen