Sony forbereder CD-format i 1,3 GB

Ved små endringer i spesifikasjonene er Sony kommet fram til en dobling av dagens CD-kapasitet med minimale kostnader for produsentene.

Ved små endringer i spesifikasjonene er Sony kommet fram til en dobling av dagens CD-kapasitet med minimale kostnader for produsentene.

Kapasitetsøkningen skyldes at informasjonsbitene pakkes tettere sammen. Det er ikke snakk om å gjøre CD-ene tosidige eller innføre flere lag. Ellers er feilhåndteringsalgoritmen (CIRC) endret og adresseformatet (ATIP) er utvidet.

Formatet vil også ha innebygget kopieringskontroll.

Øvrige egenskaper er identiske med dagens CD-formater.

Som det framgår av det foreløpige navnet på det nye formatet - "Double Density CD-ROM/-R/-RW" - er det ikke snakk om å anvende det på musikk-CD-er, men på CD-ROM, skrivbare CD-er og overskrivbare CD-er.

Produsenter vil kunne legge om til det nye formatet med minimale omkostninger, mener Sony. Selskapet mener også at kapasiteten gir et optimalt kostnadsnivå for brukerne, kapasiteten tatt i betraktning.

Sony og Philips skal sammen lisensiere de nye formatene. Lisensieringen starter i september.

Til toppen