Sony gir seg: - Mange brukere vil lagre musikk på PC-en

Sony har lyttet til kundene og vil på nyåret lansere en kopibeskyttelsesteknologi for musikk-CDer som lar CD-eierne kopiere musikk til harddisken til tross for at musikk-CDene er kopibeskyttet.

Sony har lyttet til kundene og vil på nyåret lansere en kopibeskyttelsesteknologi for musikk-CDer som lar CD-eierne kopiere musikk til harddisken til tross for at musikk-CDene er kopibeskyttet.

Sony Music Entertainment (SME) skriver i en pressemelding at en kundeundersøkelse selskapet har utført viser at mer enn 60 prosent av de spurte fortalte at de bruker PC-en for å lytte på musikk. En talsmann for SME sier at selskapet mener at dette bruksmønsteret ikke bør ignoreres.

Siden våren 2002 har en rekke store plateselskaper introdusert CCCD (Copy Control CD), som er utviklet for å stoppe illegal kopiering av musikk allerede ved roten. Ifølge Nikkei Electronics Asia inneholder CCCD to sett med data, også kalt sessions. Et sett som kontrollerer avlesingen fra en CD-ROM-enhetet i en PC, og et sett som kan bli avspilt på en PC. Men selv det settet som kan avspilles på PC-en kan ikke kopieres til PC-ens harddisk. Brukerne kan derfor ikke bruke PC-ens harddisk som en jukebox.

LabelGate CD er en ny teknologi som Sony vil utstyre CD-er med i januar neste år. På samme måte som CCCD, inneholder denne to sett med data, men forskjellen er at LabelGate CD tillater at settet tilpasset avspilling på PC også kan kopieres til harddisken.

Dette datasettet er kryptert og kan ikke dekodes uten at brukeren får tak i en nøkkel over Internett.

Når brukeren putter LabelGate CD-en inn i PC-en, vil maskinen automatisk koble seg opp mot en server som kontrolleres av SME. Denne serveren vil gjenkjenne unike nummer som kalles Postscribed ID (PID) som er tildelt hver eneste LabelGate CD, og sende nøkkelen tilbake til PC-en. Nøkkeldataene vil deretter gjøre musikkinnholdet på CD-en tilgjengelig for kopiering til harddisken.

Brukeren får kun gjøre denne operasjonen gratis én gang. Skal musikken kopieres over på nytt, for eksempel til en annen PC, vil det kreves et gebyr på 200 yen (omtrent 12 kroner) per sang. Men i tilfelle harddiskkrasj skal det finnes en form for backupløsning, slik at brukeren slipper å betale for en ny innlasting. Hvordan denne fungerer er ikke oppgitt.

Sony skriver i pressemeldingen at det er klar over at én bruker kanskje ønsker å ha musikken tilgjengelig på mer enn én PC uten å måtte betale ekstra for dette, men selskapet sier "Vi tror ikke det nåværende systemet vil tilfredsstille alle brukere".

Sony nevner ingenting om muligheten for å få tak i lydfilene som lagres på harddisken med annen programvare.

Til toppen