Sony girer om til bredbånd

Multimedie-giganten Sony planlegger å dominere verden gjennom bredbånds-underholdning. Først skal USA erobres, så følger Europa.

Multimedie-giganten Sony planlegger å dominere verden gjennom bredbånds-underholdning. Først skal USA erobres, så følger Europa.

Den nye enheten skal hete Sony Broadband Entertainment, og blir en restrukturering og refokusering av underavdelingene Sony Music, Sony Pictures og Sony Online. Disse skal slås sammen for å levere underholdning over bredbåndsnett.

Omleggingen vil foreløpig ikke bety mye for den daglige driften av underselskapene, og disse vil inntil videre drives separat. På lengre sikt regner man med at de vil komme under økende kontroll fra Broadband, ifølge en rapport fra Bloomberg.

Broadband skal i første rekke fokusere på underavdelingenes USA-operasjoner, men Bloomberg mener endel utskiftninger i lederskiktet både i Europa og resten av verden i det siste kan tyde på at Broadbands dekning skal utvides til hele kloden etterhvert.

Utstrakt bruk av Internett blant forbrukerne i tillegg til godt utbygd tele-infrastruktur tilsier at Europa blir det neste markedet som skal underlegges Broadband-satsingen.

I USA starter prosjektet allerede i juli i år, og Sony har innbakt i strategien at det skal være mulig å levere bredbåndstjenester til forbrukerne innen utgangen av 2001, og det antas at de vil inngå avtaler med både ISP-er, teleselskaper og TV-nettverk i nærmeste fremtid.

I Japan har Sony allerede inngått prøvesamarbeid med Toyota og Tokyu for å bygge et høyhastighetsnettverk for underholdning og e-handel.

En testtjeneste vil begynne i mai, og selv om selskapene ikke har avslørt hvilken teknologi nettverket vil benytte seg av så sitter Sony på en tillatelse til å drive et satellittnettverk. Sony fikk innvilget lisens for dette fra det Japanske post- og tele-tilsynet i oktober ifjor.

Det kan synes som om planen er å bruke dette nettverket til å koble opp spillmaskinen PlayStation 2 og dens etterfølgere til Sonys egne e-handel- og innholdsleverandør-tjenester.

Selskapet har allerede satt opp nett-butikker for Japanske PlaysStation-brukere via samarbeid med musikk- og video-delen av forretningen, og denne typen samarbeid antas å bli videreført når PlayStation 2 lanseres i USA og Europa til høsten.

Les:


Playstation 2 kan være en sikkerhetsrisiko
Nesten én million PlayStation2 på to dager
Sony undervurderte suget i spillmarkedet
Rå arbeidsstasjoner basert på PlayStation 2
PlayStation 3 allerede under planlegging
De første bildene av PlayStation2

Til toppen