Sony kritisk til Microsofts multimedia

Sony mener Microsoft har feilet i selskapets satsinger på konsumentprogramvare for annet enn rene PC-er.

Sony mener Microsoft har feilet i selskapets satsinger på konsumentprogramvare for annet enn rene PC-er.

Under lanseringen av flere nye underholdningsprodukter i forrige uke, sa Keiji Kimura, president for Sony IT & Mobile Solutions Network, til EE Times at bruken av operativsystemer i selskapets Vaio-produkter ikke lenger vil begrenses til Microsofts Windows XP.

I tillegg til stasjonære og bærbare PC-er, består Sonys Vaio-serie av en bærbar, digital medieavspiller, Vaio Pocket. Denne tar i bruk et operativsystem Sony selv har utviklet, det samme vil trolig en bærbar videoavspiller Sony nylig demonstrerte.

- Det ville være utenkelig å benytte Windows-operativsystemet for en så liten enhet, sa Kimura. Men han la til at Linux er en kandidat for et antall små men kraftige Vaio-baserte enheter, uten at Sony vil ha konkrete Linux-planer på kort sikt.

Microsoft har de siste årene lagt innsats i multimedieorienterte løsninger som Windows Media Centers og Windows Media Center Extenders.

- Bortsett fra XP, har Microsoft mislykkes i hver eneste forsøk, inkludert Windows CE og .NET-initiativene, på å utvide Windows-plattformen til konsumentmarkedet. Vi kan ikke se at noe av disse nye initiativene vil bli noen stor suksess, sa Kimura.

Han fortalte videre at Sony ikke vil svikte Windows XP med det første, fordi det er en sterk plattform med den største installerte basen. Han kan dog ikke se at Microsoft på noen måte kan hjelpe Sony med å skille selskapets Vaio-produkter fra de vanlige konsumentproduktene, når det gjelder funksjonalitet som går lenger enn det PC-er kan tilby.

Ifølge Sony har selskapet i dag en markedsandel på minst 12 prosent innen konsument-PC-markedet i Europa. I Norge er selskapets Vaio-produkter så godt som fraværende.

For å opprettholde markedsandelen, vil selskapet de neste fem årene forbedre lyd- og bildekvaliteten i Vaio-produktene raskere enn det andre PC-produsenter vil gjøre, samt å forenkle bruken og tilkoblingsmulighetene. Samtidig vil selskapet forbedre kompatibiliteten med andre konsumentenheter.

- Med dagens PC-arkitektur, vil ikke kvaliteten til lyd og video enkelt kunne gjøres bedre, sa Kimura. I stedet vil Sony benytte selskapets egne, dedikerte digitale signalprosessorer (DSP) og programvare, som opprinnelig er blitt utviklet for selskapets lyd- og videoprodukter for både profesjonelle og konsumenter.

Til toppen