Sony lanserer kopisikre musikk-CDer

Nå skal det bli vanskeligere å piratkopiere musikk. En nytt Sony-system gir en bedre sperre, men introduserer nye problemer.

Musikkbransjen sliter med å finne et brukervennlig system som stopper dem som skal piratkopiere musikk med PC. Systemet må også fungere på vanlige CD-spillere og la vanlige kunder spille sin innkjøpte musikk uten problemer.

For dersom Sony hadde introdusert et system som krever ekstra arbeid for å spille av CD-plater du har kjøpt inn, ville nok det bare gjort det enda mer fristende for mange å piratkopiere musikk.

Les også:

Sony har nå lansert et nytt anti-pirat-kopieringssystem, men heller ikke dette er perfekt. CD-er med det nye systemet kan spilles på vanlige CD-plater, men ikke PC-er, skriver Wall Street Journal.


Sony har ikke offentliggjort alle detaljer og det ligger ingen pressemelding på selskapets nettside. Men et stykke på vei kan man slutte seg til hvordan systemet fungerer:

Når du skal du høre på CD-en på din PC må du laste ned et avspiller-program fra Sony. Trolig skapes det en nøkkel når dette programmet installeres. Denne nøkkelen kombineres med nøkkelen du laster ned fra Sony for å spille CD-en på din PC.

Når du så skal spille musikken på platen du har kjøpt, kopierer trolig avspiller-programmet musikkfilene ned på harddisken og legger den kombinerte nøkkelen inn i hver sang. Du kan nå spille musikken så mye du vil på PC-en, men systemet bryter med den lovfestede retten du har til å bruke musikken på dine andre spillere. Du må betale 1,60 dollar for hver sang du skal bruke på andre PC-er.

Men hvordan du skal bevise at du har kjøpt en CD og således har rett til en nøkkel, er ikke helt klart. Å lage et system som krever registering og kvitteringer blir meget komplisert.

Hvordan systemet stopper folk som vil kopiere CD-platen bit for bit til en ny CD er heller ikke klart. Dessuten har alle piratkopieringssystemer så langt blitt dirket opp.

Til toppen