Sony og Toshiba sikter mot 45 nm-prosess

Sony og Toshiba vil samarbeide om å utvikle en prosess for å lage databrikker som er langt mindre enn dagens.

Elektronikkselskapene Sony og Toshiba, som samarbeider med IBM om å lage Cell-brikken som blant annet skal benyttes i den kommende Playstation 3, vil utvide samarbeidet innen utvikling av design- og produksjonsprosesser for databrikker.

Til nå har selskapene samarbeidet om å utvikle 90 nm- og 65 nm-prosesser, men nå vil selskapet også gå i gang med å utvikle en 45 nm-prosess. Selskapene har som mål å ferdigutvikle denne prosessteknologien før resten av industrien. Målet er at den skal være klar innen to år, trolig i slutten av 2005.

Les mer om:
;