Søpletips fra Romsdal

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap, også kjent som RIR, gir lokale hjelp og råd for behandling av avfall.

I samarbeid med Moldenett har det kommunale selskapet lagt ut egne websider for nettbrukere som er opptatt av kildesortering. RIR er et kommunalt selskap som dekker 50.000 innbyggere i syv kommuner i Romsdal (inkludert Molde).

12 renovatører tar seg av husholdningsavfall fra 20.000 abonnenter. Årlig mottar RIR 30.000 tonn avfall til sitt anlegg, og årsomsetningen ligger på 30 millioner kroner.

Webstedet gir deg blant annet oversikt over når kildesorteringen foregår, hva brukerne kan sortere, hvor de finner de forskjellige miljøstasjonene i de syv kommunene og åpningstider på anleggene. Et eksempel til etterfølgelse for flere kommuner?

Til toppen