Sosial- og helsedirektoratet valgte WM-data

WM-data skal levere en forretningskritisk virksomhetsportal.

WM-data skal levere en forretningskritisk virksomhetsportal.

Sosial- og helsedirektoratet er et nyopprettet forvaltnings- og kompetanseorgan der ni etater der slått sammen: Statens helsetilsyn med fylkeslegeetaten og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser, Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Etat for rådssekretariater mv., Giftinformasjonssentralen og Sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Direktoratets oppgave er å gjennomføre nasjonal politikk i helse- og sosialsektoren. Direktoratet skal drive rådgivning mot sentrale myndigheter, kommunene, helseforetakene, frivillige organisasjoner og befolkningen, og ha oppgaver knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten.

– Dette er en av de største kontraktene innen portalområdet, og det er viktig for oss at vi, med Oracle og Escenic som samarbeidspartnere, får den tilliten som ligger i denne avtalen, sier Per Inge Krossen, administrerende direktør i WM-data Consulting.

Avtalen er en av de to største offentlige portalavtalene det siste halvåret. Også Mattilsynet har valgt WM-data.

Til toppen