Sosial- og helseporten skal gjøre livet enklere

Myndighetene rykker stadig nærmere målet om en døgnåpen forvaltning. Nå er Sosial- og helse-departementet klar med sin nye internettportal "Sosial- og helseporten".

"Sosial- og helseporten" er et bidrag til å gjøre livet litt enklere, sa helseminister Tore Tønne da han sammen med sosialminister Guri Ingebrigtsen åpnet departementets nye internettportal i forrige uke.

Sosial- og helsedepartementet opplyser i en pressemelding at de er det første departementet som er ute med en sektorovergripende portal for å veilede sine målgrupper videre i "internettjungelen".


Departementet ønsker at portalen skal inspirere flere offentlige instanser i helsesektoren til å etablere internettjenester for publikum.

Først og fremst skal Sosial- og helseporten være en veiviser til offentlig informasjon, men det er også mulig å søke i kilder fra media, organisasjoner og
forskningsmiljøer.

Det vil daglig legges ut aktuelle nyheter fra sektoren, dagspressen og fra fagkildene. Hovedelementene i portalen er, foruten nyhetstjenesten, en innholdssensitiv søkemotor og en vid oversikt med flere hundre emneord.


Les mer om: