Sosiale data gull for investorer

KRONIKK: Kan spå økonomiske trender i markedet.

Sosiale data gull for investorer
Bruk av sanntidsdata fra sosiale medier blir en naturlig del av kapitalforvalternes vurderinger, mener kronikkforfatteren. Bilde: chainat prachatree / Alamy/All Over Press

Sosiale nettverk, som Twitter, Facebook og LinkedIn, gir oss konstant og direkte tilgang til tanker og ideer til millioner av mennesker rundt om i verden. Også for investorer og kapitalforvaltere kan denne åpne og tilgjengelige informasjonen gi svært verdifull innsikt.

Selskaper i de fleste bransjer har begynt å se verdien av «sosial intelligens». Forsikringsbransjen har med hell brukt «social analytics» for å hindre svindel og forbedret prediksjon av risiko. Apple analyserer Twitter-feeds i sanntid og fanger opp informasjon om kundenes følelser og holdninger for å tilpasse og styrke deres produkter og tjenester.

Investeringsindustrien følger nå etter. Saxo Group har nylig lansert TradingFloor.com, som tillater tradere å følge hverandres ideer og tanker. Volumet og kompleksiteten i analysene gjør imidlertid at bruken av sosiale data på denne måten har vært begrenset til et fåtall bedrifter, som har tilgang på nødvendig teknologi og kompetanse. Enda mindre utbredt er anvendelsen av atferdsanalyse til sosiale data.

Knut Erlend Vik er partner i PA Consulting Group.
Knut Erlend Vik er partner i PA Consulting Group.

Når dette blir gjort presist, kan det være en svært effektiv måte å forutsi sannsynlig forbrukeratferd, og som et resultat, spå etterspørselsdrevne økonomiske markedstrender.

Bridgewater, verdens største hedgefond, bruker allerede Twitter-feeds til å modellere økonomisk aktivitet, men resten av markedet har ennå ikke fulgt etter.

Kapitalforvaltere kan i dag kartlegge temaer som er knyttet til relevante kriterier for aktivaallokering innenfor en portefølje. Nøkkelen er at sentiment- eller holdningsanalyser ikke bare sporer de temaene som blir diskutert, eller hvor ofte de blir diskutert, men også holdninger eller følelser mot disse temaene. Her hjemme kan vi for eksempel tenke oss ytringer på sosiale medier knyttet til flyselskapet Norwegian. Endringer i holdninger her kan være en indikator på om norske forbrukere velger Norwegian eller konkurrerende flyselskaper på sine reiser. Som en av mange faktorer i en investeringsbeslutning kan dette være verdifull informasjon.

Det store spørsmålet er selvsagt om forbrukernes holdninger mot en bransje eller et selskap faktisk vil bety noe for verdiutviklingen av et selskap eller en investeringsportefølje. Når sentimentanalyser blir utvidet og forbedret til også å kunne predikere adferd, er svaret ja. Dette innebærer å kunne forstå hva en gitt holdningsindikator innebærer om fremtidig forbrukeratferd. Ifølge studien, Twitter mood predicts the stock market, korrelerer holdninger uttrykt på Twitter med oppturer og nedturer de neste dagene på Dow Jones-indeksen med 87 prosent nøyaktighet.

Resultatet fra studien viser hvorfor holdnings-indikatorer kan være viktige for å forutsi kortsiktige markedsbevegelser.

Forvaltere har derfor i dag en enestående kilde til informasjon sammenlignet med konvensjonelle investeringsanalyser. Fremover vil bruk av sosial intelligens være en integrert del av enhver forvalters vurdering av globale hendelser og forbrukertrender.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om: