Sosialt prosjektverktøy får chat

Citrix utstyrer Podio med kommunikasjon i sanntid.

Sosialt prosjektverktøy får chat
Podio er tilrettelagt for mobil og brett i et grensesnitt inspirert av sosiale tjenester. Til venstre en kommentaroversikt, skråstilt en utveksling i lynmelder. Bilde:

I april i fjor kunngjorde Citrix kjøpet av det opprinnelige danske selskapet Podio, leverandør av en nettbasert plattform for samhandling og prosjektstyring. Nå har Citrix kunngjort ny funksjonalitet for plattformen. Tidligere kunne grupper bare bruke Podio til asynkron kommunikasjon. Nå kommer funksjoner for kommunikasjon i sanntid, i første omgang lynmeldinger, dernest også tale og video.

Podio ble grundig presentert i digi.no i juni 2011, som en løsning for fullverdig samhandling over nett, i konkurranse med for eksempel Sharepoint og Lotus. Siden plattformen er nettbasert, er det lett for ildsjeler å komme i gang og prøve seg fram: Nettstedet innbyr til å prøve Podio, gratis.

Samhandling og prosjektarbeid er to sider av samme sak. Podio framhever at verktøyet gir mulighet til å spore alt arbeid i en prosjektgruppe på ett sted. Dokumenter, data, filer, meldinger og så videre samles slik at alle får det de trenger, og ledere kan overvåke frister og milepæler.

For to år siden omfattet Podio seks nøkkelegenskaper: Aktivitetsstrøm, arbeidsområder, avtalebok, applikasjoner, oppgaver og kontakter. Disse kan tilrettelegges etter behov, av brukerne selv. Christian Blomberg, som betjente Podios San Francisco-kontor, sa til digi.no at Podio kan gjøres til mye, blant annet CRM-verktøy, rekrutteringsverktøy, intranett med mer. Brukergrensesnittet var tydelig inspirert av sosiale tjenester, og hele plattformen framsto som en gruppetilpasset Facebook med utvidet funksjonalitet.

I pressemeldingen om oppkjøpet, beskrev Citrix Podio som en «arbeidsorientert samhandlingsplattform» rettet mot grupper og mot små og mellomstore bedrifter. Podio skulle blant annet utfylle Citrix’ skytjeneste GoTo for nettmøter, og tilrettelegges bedre for mobile enheter.

Noe av det som antakelig appellerte til Citrix var at Podio, som plattform, ga brukerne så mange muligheter at avanserte løsninger i praksis framsto som applikasjoner. Podio tilrettela ikke bare for å gjøre Podio-baserte applikasjoner tilgjengelig for andre brukere. De hadde fra start tenkt seg at Podio-applikasjoner kunne distribueres gjennom en selvbetjent «app butikk». Denne innstillingen er sammenfallende med Citrix: Deres løsninger legger nettopp opp til at bedriften skal gi de ansatte tilgang til selvbetjente applikasjoner og tjenester, alt fra store applikasjoner som Microsoft Office til mindre apper beregnet på mobile enheter.

Citrix kunngjør nå at lynmelderen Podio Chat er tilgjengelig, og at tale og video skal gjøres tilgjengelig i løpet av sommeren. De skal integreres med funksjoner for tilstedeværelse, slik at man alltid ser om andre gruppemedlemmer er tilgjengelig, og eventuelt når de kan kontaktes og hvordan. Det argumenteres med at sanntidskommunikasjon integrert i samhandlings- og prosjektverktøyet innebærer en åpenbare effektivisering: Et virtuelt møte kan settes opp spontant og raskt når behovet melder seg.

Tommy Ahlers, ansvarlig for «sosial samhandling» hos Citrix, sier lynmelding innen Podio også er verdifullt fordi alle meldinger lagres i systemet, og ingenting går tapt.