Søta Bror får momssjokk på bøker over Internett

Nettbokhandelen Amazon.com i Storbritannia har begynt å kreve inn lokal moms på bøker. Norske kunder slipper unna, mens svenskene kan vente seg et prishopp på 25 prosent når svensk moms beregnes før bøkene sendes til Sverige.

Nettbokhandelen Amazon.com i Storbritannia har begynt å kreve inn lokal moms på bøker. Norske kunder slipper unna, mens svenskene kan vente seg et prishopp på 25 prosent når svensk moms beregnes før bøkene sendes til Sverige.

Norske kunder slipper unna en prisøkning på 25 prosent på bøker bestilt gjennom Amazon.com , men svenskene må belage seg på et hopp i prisene.

Nettbokhandelens europeiske hovedkontor har nemlig bestemt seg for å innkreve moms på bøker tilsvarende momsen i det landet bestillingen kommer fra.

Informasjonsansvarlig i Amazon.co.uk, Judith Watton, bekrefter at dette er en ny politikk for nettbokhandelen. Etter en henvendelse fra digi.no utstedte Watton en uttalelse om momsberegning:

"Vi har proaktivt registrert og registrerer moms i alle europeiske land som har gått over relevante salgsterskler. Dette er en juridisk forutsetning for oss og betyr at momsen vil bli regnet ut på individuelle bestillinger basert på den gjeldende andelen momsen utgjør i det land bestillingen skal sendes.

Beklageligvis er denne registreringsprosessen ekstremt tidkrevende og en dyr prosess, ettersom registreringen og overensstemmelsekravene i hvert land varierer.

Reglene som gjelder momsregistrering må forenkles og bli samkjørt i Europa å unngå en for stor byrde på selskaper i vår posisjon. Vår intensjon er å foreta henvendelser til den britiske regjering i denne saken."

Før har kunder av britiske Amazon.com kunnet kjøpe bøker billig og enkelt fra den britiske nettbokhandelen. Blant annet på grunn av at man i Storbritannia ikke har moms på bøker. Det samme gjelder for Norge, men i Sverige har man moms på bøker. Når nettbokhandelen begynner å legge til lokal moms, er resultatet for svenske kunder at prisen går opp med 25 prosent.

Alle selskap i EU-land blir momspliktige for salg i for eksempel Sverige når salget overstiger 320.000 svenske kroner.

I Utenriksdepartementets EØS-seksjon understreker avdelingsdirektør Helge Skaara at norske kunder ikke har noe å frykte ved den nye politikken til Amazon.com.

- Avgiftspolitkken er ikke del av EØS-avtalen, og i tillegg har vi ikke moms på bøker, understreker han.

Til toppen