SPA sier nei til Microsoft

De 1200 medlemmene av den amerikanske foreningen for programvarehus, Software Publishers Association, nekter fortsatt å velge Microsoft til sitt styre.

Holdningene innen SPA, som betraktes som et representativt organ for den amerikanske programvareindustrien, har lenge vært delte overfor Microsoft, et av foreningens mest framgangsrike medlemmer og største bidragsyter.

SPA har 13 styremedlemmer. 11 velges for to år om gangen av medlemmene blant navngitte kandidater fremmet av medlemmene. Når valget er overstått kommer de valgte representantene sammen for å peke ut ytterligere to styremedlemmer som får sitte ett år om gangen.

Microsoft ble først representert i SPAs styre i 1986. De tapte sitt første styrevalg i 1991, og tapte deretter hvert år fram til 1996. I fjor stilte de ingen kandidat. I årene 1991 til 1996 ble Microsoft likevel utnevnt til en av de to ekstra plassene i styret. I fjor ble Microsoft forbigått, og sto for første gang urepresentert i styret for programvarebransjens fremste interessegruppe.

I år stilte Microsoft en av sine fremste kanoner, chief operating officer Bob Herbold. Styrevalget foregår etter prinsippet én bedrift én stemme. Herbold tapte knepent. Microsoft har varslet at selskapet vil prøve å få Herbold utnevnt når de valgte representantene trer sammen 15. mai.

Siden nyttår har SPA kommet med to kraftige utspill mot Microsoft. I februar vedtok foreningen retningslinjer som blant annet krever at det må trekkes et skarpt skille mellom nettleser og operativsystem. I forrige uke ble det kjent at SPA har vært en drivende kraft bak dannelsen av den åpent Microsoft-fiendtlige organisasjonen ProComp eller Project to Promote Competition and Innovation in the Digital Age (Prosjekt for å fremme konkurranse og fornyelse i den digitale epoken), med blant andre Bob Dole og Robert Bork som fremtredende betalte lobbyister (se referanser øverst til høyre for denne artikkelen).

Flere amerikanske medier siterer Microsoft-talsmann Mark Murray på at selskapet kan enten trekke seg fra SPA, "eller gjøre noe som er vanskeligere, nemlig å arbeide innenfor organisasjonen for å forsøke å løse noen av disse uenighetene."

Blant de nyvalgte styremedlemmene hever én røst seg til Microsofts forsvar. Ifølge ZDNet har visepresident Ted Johnson i Visio antydet at han kan tenke seg å nominere Herbold eller en annen Microsoft-er til en av de to ledige styreposisjonene. Visio har markert seg mot retningslinjene som SPA fremmet i februar - og som det forrige styret vedtok enstemmig - og kritiserte også i sin tid anti-Microsoft-konferansen til Ralph Nader.

Økonomiske forhold spiller ikke inn. SPAs årsbudsjett er på romslige ti millioner dollar, og selv om kontingenten øker med medlemmets omsetning, er taket satt til 100.000 dollar i året. Dessuten spiller SPA en nøkkelrolle i flere saker Bill Gates er interessert i, som fri bruk og eksport av krypterende programvare og kamp mot piratkopiering. Microsoft har likevel en egen forening i bakhånd, Association of Software Competitors.

Til toppen