Spagetti-kode i e-valgsystemet

– Burde ikke blitt brukt.

Spagetti-kode i e-valgsystemet
SPAGETTI: Kodekvaliteten i e-valg-løsningen er så dårlig at systemet burde vært vraket, mener forsker fra Norsk regnesentral. Bilde: Bloomberg/All Over Press

Seniorforsker Bjarte M. Østvold i Norsk Regnesentral fant en rekke feil og mangler da han sammen med NTNU-student Edvard K. Karlsen analyserte løsningen som ble brukt for e-Valg 2011. Det melder Teknisk Ukeblad.

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2011 ble det åpnet for begrensede forsøk med elektronisk stemmegivning. Men løsningen skulle ikke vært brukt, ifølge Østvold.

– Kildekoden i e-valgløsningen skulle ikke vært brukt i et valg. Hvis den skal benyttes ved politiske valg senere, bør myndighetene vurdere å kjøre en skikkelig gjennomgang av hele kildekoden, sier Østvold til Teknisk Ukeblad.

Det er IT-giganten Evry som leverte løsningen, sammen med den spanske valgutvikleren Scytl.

Kritikken går ifølge TU ut på at utviklerne mange steder har valgt å kopiere kode når samme funksjoner skal brukes flere steder. Dette øker også risikoen for feil: Dersom det oppdages feil ett sted vil det være vanskelig å få med seg de samme feilene andre steder.

– For her er det omfattende kopiering. I det utvalget vi så på fant vi 500 kodesegmenter med gjennomsnittlig 40 kodelinjer i hver. Det er mye, og det gjør programmet mer uhåndterlig enn nødvendig, sier seniorforskeren som betegner dette som spagettikode.

Forskerne har ikke gransket hele koden, men sier til TU at alt sammen burde granskes siden de fant så mange svakheter på bare et utvalg av kildekoden.

    Les også:

Les mer om: