Spam kan gi seks måneders fengsel

Du kan bli idømt opptil seks måneders fengsel for å sende ut informasjon på e-post til folk som ikke har bedt om det.

Du kan bli idømt opptil seks måneders fengsel for å sende ut informasjon på e-post til folk som ikke har bedt om det.

Fra 1. mars ble det ulovlig å sende reklame og informasjon til forbrukere som ikke har gitt tillatelse til det. Hvis du bryter dette, kan det i ekstreme tilfeller få svært alvorlige konsekvenser.

Det opplyser Espen Slettmyr, jurist og rådgiver i Forbrukerombudet.

digitoday.no har tatt kontakt med ombudet som gir svar på aktuelle spørsmål omkring e-post og den nye Markedsføringsloven som trådte i kraft fra 1. mars.

- Dersom man sender ren informasjon til en gruppe som ikke har sagt ja til å motta informasjon, er det da definert som spamming?

- Det er ikke avgjørende om man kaller noe informasjon eller reklame. Dersom en næringsdrivende sender informasjon om egen virksomhet til forbrukere, vil dette være markedsføring, og det er ulovlig uten aktivt og informert samtykke, forteller Slettmyr.

Han legger til at reglene kun gjelder for forbrukere. Bedrifter som sender informasjon til andre bedrifter omfattes ikke av denne loven. Dette er fordi forbrukerne, etter Stortingets oppfatning, er de som må beskyttes mot spam.

Men det innebærer ikke at de næringsdrivende automatisk slipper unna. De kan rammes av andre bestemmelser i lovverket - det kan for eksempel være i strid med god forretningsskikk å spamme andre bedrifter i næringslivet.


- Hva skjer hvis en person som ikke har bedt om det, får tilsendt informasjon likevel?

Det finnes to sanksjoner. Den ene er straff.

Tidligere var strafferammen tre måneder. I det nye lovverket er straffen doblet.

- Strafferammen er fengsel opp til seks måneder (det kan være både betinget og ubetinget - man kan altså måtte sone dersom lovbruddet anses for å være av såpass alvorlig art) eller bøter som bestemmes av politi eller domstoler.

Det er også straffbart å sende én markedsførings-mail til én person som ikke har bedt om det, sier Slettmyr.

Den andre sanksjonen er at Forbrukerombudet kan fatte forbudsvedtak. Det vil si at de kan forby den enkelte aktør å sende uønsket mail, og kan innføre tvangsgebyr dersom vedtaket brytes. I tvistesaker er det avsender som må dokumentere at det finnes et samtykke.

Folk som mottar uønsket markedsførings-epost (såkalt spam) kan anmelde det til politiet eller til Forbrukerombudet. Slettmyr håper politiet vil prioritere slike henvendelser.

- Dersom noen har takket ja til å motta informasjon - er det da lov å sende informasjon til denne gruppen per mail?

Slettmyr sier det er lov, men legger vekt på at utsendelsen forutsetter aktivt og informert samtykke.

- Folk må vite hva man sier ja til; både hvor ofte utsendelsene vil komme og hva slags type informasjon det dreier seg om, sier han og understreker også at samtykket kun varer til man trekker det tilbake eller sier det opp.

- Dersom man ber mottakerne om å oppfordre andre om muligheter for å delta i undersøkelser eller liknende, er det OK? Hva er status i 'tips en venn'-funksjonen?

Status på tips en venn er fortsatt uklart. Forbrukerombudet mener at en del tips en venn-funksjoner er i strid med loven i dag.

Slettmyr nevner den såkalte CoShopper-saken som eksempel.

Den dreier seg om en tips en venn-funksjon der man mottar et tilbud på epost hvor det markedsføres for et bestemt produkt. I mailen står det at det er en annen som har tipset deg. Denne saken var oppe i Markedsrådet mandag, men det er foreløpig ikke kommet til noen avklaring mellom partene.

Utfallet av denne saken vil sette en grense for videre bruk av tips en venn-funksjoner på kommersielle nett-tjenester.

- Vi vet ikke hvor grensen går. Det er mange tvilstilfeller her. Saken blir en annen dersom man ikke har en egen tips-funksjon, men likevel oppfordrer brukere til å tipe andre om tjenesten. Ikke alle funksjoner er ulovlige, men mange av de som finnes i dag er det, sier Slettmyr til digitoday.no.

- Tips en venn når det gjelder redaksjonelle tjenester (nyheter o.l) er ikke definert som markedsføring, og dermed er det uproblematisk, sier han.

- Er det forbudt med elementer av konkurranse?

- For det meste, ja. Konkurranser i forbindelse med tips en venn-funksjoner er ikke lov.
Hva mener du?
Hva synes du om at du risikerer seks måneders fengsel for spam?

Det er straff som fortjent
Seks måneders fengsel er å overreagere - det er altfor strengt
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt


Du kan også si din mening i digitodays diskusjonsforum (klikk på lenken "Start en ny tråd" nederst på denne siden)

Til toppen