SpamSquelcher: God økonomi å kverke spam

SpamSquelcher fra ePrivacy lover å ta spammerne der det smerter mest – på pengepungen.

Det amerikanske selskapet ePrivacy Group satser på løsninger for å fremme personvern innen e-post og meldingssystemer. For å motarbeide uønsket e-post har selskapet valgt å satse på en helt ny type teknologi, ut fra et resonnement om at spammerne må tas på pengepungen.

Årsaken til at det finnes masseutsendelser av e-post er at det lønner seg. I fjor høst viste Wall Street Journal til en undersøkelse som viser at spam kan være positiv for utsenderens bunnlinje selv dersom så få som 0,001 prosent av mottakerne bestiller varen som averteres. I et typisk tilfelle skulle et produkt koste 49,95 dollar, og markedsselskapet fikk 19 dollar per salg. Utsendingen av 3,5 millioner e-postmeldinger kostet anslagsvis 350 dollar, og resulterte i 81 salg. Markedsselskapet tjente altså over 1500 dollar med en innsats på 350 dollar. Dette var legitim markedsføring av et legitimt produkt.

Verre er det med dem som bruker e-post som en hendig kanal til å svindle folk. ePrivacy siterer et tilfelle i Arizona der et selskap kjøpte et parti urtepiller til 2,50 dollar per krukke, og averterte dem som penisforlengere per masse-e-post til 59,95 dollar per krukke. Masse-e-posten var vakkert utformet, med en rekke sitater fra fornøyde kunder. Selskapet drev det imidlertid for langt, og det endte med politirazzia. Beslagene besto av tre millioner dollar i kontanter, bankkonti med 20 millioner dollar, store mengder verdifulle smykker og tolv europeiske luksusbiler – åtte Mercedeser, en Rolls Royce, en Lamborghini, en Ferrari og en Bentley. Selskapet hadde dessuten en rekke faste eiendommer.

ePrivacy poengterer at lønnsom spam krever utsending i virkelig stor målestokk over svært korte tidsperioder, og at fortjenesten minker jo lenger tid det tar å få ut de mange millioner meldinger som trengs for å nå fram til den håndfull kjøpere som er nødvendig for å gå i pluss. En konsekvens av det første poenget er at man kan oppdage spam ved å analysere trafikken i nettverket. En konsekvens av det andre poenget er at man rammer spammerne på pungen hvis man greier å forsinke trafikken og spre den over tid.

Nettopp dette er egenskapene til selskapets nye produkt SpamSquelcher. ePrivacy mener å ha funnet fram til former for automatisk trafikkanalyse som gjør det mulig å avsløre når det kommer mengder av uønsket e-post, og skille spam fra legitime meldinger. I stedet for å slette de avslørte meldingene, eller spore dem mot egne mapper, sørger SpamSquelcher for at de holdes tilbake.

Produktet er beregnet på organisasjoner som håndterer så store mengder e-post at trafikkanalysen blir effektiv, det vil si først og fremst internettilbydere og store bedrifter. ePrivacy peker på at det også er disse som må tåle omkostningene ved spam, fordi systemene deres må dimensjoneres med tanke på å holde e-postytelsen oppe selv om halvparten av trafikken er uønsket. Undersøkelser fra Ferris Research tyder på at masseutsendelser av uønsket reklame kostet næringslivet i USA 8,9 milliarder dollar i 2002, og at beløpet vil stige til 10 milliarder dollar i 2003.

Les også:

Å holde spam tilbake, innebærer følgelig ikke bare å redusere spammernes økonomiske gevinst, det sikrer også prioritet til legitim e-post og sparer unødvendige investeringer hos dem som håndterer meldinger i stort omfang.

SpamSquelcher sletter ikke meldingene den identifiserer som spam, men bare forsinker dem. Forsinkelsen er tilstrekkelig til å ramme spammerne, samtidig som man ikke mister legitime meldinger. Det er også en gevinst å hente hvis man kjører tradisjonelle spamfiltre på meldingene som SpqmSquelcher holder tilbake, framfor å bruke ressurser på å filtrere også den legitime trafikken. Det er altså ikke snakk om å erstatte andre metoder, men tvert i mot å få disse til å fungere enda bedre.

Produktet vil være tilgjengelig om kort tid. ePrivacy varsler også en dedikert SpamSquelcher-server, i form av en boks man kopler på linjen for innkommende e-post.

Til toppen