Spanjoler vil overta Fast-partner

Det spanske Internett-selskapet Terra Networks er i samtaler med nettselskapet Lycos om en mulig overtagelse.

Det spanske Internett-selskapet Terra Networks er i samtaler med nettselskapet Lycos om en mulig overtagelse.

Terra Network, internett-armen til det statlige, spanske selskapet Telefónica, offentliggjorde fredag at de er i samtaler med den amerikanske nettjenesten og portalen Lycos, skriver Financial Times. Partene påpekte at de ikke hadde kommet frem til noen enighet, men at de enda satt i samarbeidsforhandlinger med hverandre.

I løpet av helgen har det blitt klart at det nå ser ut som om Terra vil legge inn et bud på hele Lycos, ved å kjøpe opp aksjene i selskapet. Dette kommer fra kilder som står nær forhandlingene, melder Financial Times.

Blant annet det tyske medieselskapet Bertelsmann er interessert i at Terra innlemmer Lycos. Bertelsmann vurderer nå om de skal søke et samarbeid med Terra-Lycos hvis det kommer til en enighet mellom partene. Bertelsmann eier halvparten av Lycos Europe, Lycos europeiske filial.

Mye tyder på at Terra, Lycos og Bertelsmann vil etablere en global nettportal-tjeneste. Dette blir da den første i sitt slag. Blir Bertelsmann innlemmet i samarbeidet vil Internett-gruppen både være i det engelske, spanske og tyske markedet.

Terra har en markedsverdi på omkring 18 milliarder dollar (162 milliarder norske kroner), noe som gjør det lett å kjøpe opp Lycos, som har en markedsverdi på 6 milliarder dollar (54 milliarder norske kroner). Terra skal etter sigende være interessert i å betale en god premie til Lycos sine aksjonærer for å få kontroll med nettselskapet.

Lycos har et samarbeid med det norske selskapet Fast Search and Transfer. Fast leverer søkemotorer til Lycos portal.

Det er ikke klart når en eventuell avtale mellom partene kan komme i stand, eller når det kommer et bud fra Terra til Lycos.

Til toppen