Spår at WAP forsinkes sterkt

Eksisterende og kommende teknologier vil komme til å ta brodden av WAP-teknologien, og forsinke utbredelsen av mobilweb-tjenester til 2001.

Eksisterende og kommende teknologier vil komme til å ta brodden av WAP-teknologien, og forsinke utbredelsen av mobilweb-tjenester til 2001.

En fersk undersøkelse fra IDC lister en rekke faktorer som de mener vil føre til å forsinke utbredelsen av WAP, en teknologi for å få webtjenester ut til mobiltelefoner, i Europa.

WAP (Wireless Access Protocol) er en teknologi som legger grunnlaget for at mange av informasjonstilbudene på web også kan leveres til mobiltelefoner. De store mobiltelefonleverandørene har alle WAP i kikkerten. Det samme gjelder teleoperatørene. Her i landet er NetCom engasjert i WAP. Også flere tjenesteleverandører har varslet at de vil tilrettelegge med tanke på å levere også via WAP.

IDC anerkjenner denne brede støtten til WAP-teknologien. Likevel tviler analyseselskapet på at den raskt kan oppnå noen stor utbredelse. Det spår at en rekke faktorer vil utsette et gjennombrudd minst til 2001.

IDC trekker blant annet fram det faktum at WAP konkurrerer mot både en etablert teknologi (SMS), og en annen kommende teknologi (GPRS).

SMS (short messaging services) eller tekstmeldinger til mobiltelefon har mange funksjoner felles med WAP, og kan nyttes til mange interessante tjenester.

GPRS (general packet radio service) kan virke mer tiltrekkende enn WAP fordi båndbredden er større. Når GPRS kommer vil brukerne antakelig måtte velge mellom WAP-telefoner og GPRS-terminaler. Bare det faktum at valget er der, kan få potensielle brukere til å utsette å ta WAP i bruk.

Som vanlig med nye tjenester, vil det også være slik at brukere utsetter bruken til nytteverdien er tilstrekkelig høy. Mange vil følgelig vente med å bruke WAP til det er nok tilgjengelig innhold. Innhold dreier seg ikke bare om hva innholdsleverandørene kan få istand. IDC tenker seg også problemer knyttet til implementering av flere interaktive tjenester hos teleleverandørene.

Enda en faktor er knyttet til prising av tjenester. Vanlige teletjenester prises etter tid. WAP-tjenester må prises etter mengden overførte data. Det betyr at WAP også medfører endringer på faktureringssiden.

På den andre siden ser IDC også at SMS-tjenester bidrar til å få brukerne til å se på sine mobiltelefoner ikke bare som ringeapparatater, men også som mer generelle informasjonsterminaler. Det vil gjøre dem mer disponert til benytte seg av WAP-tjenester. IDC tenker seg videre at WAP vil kunne dra nytte av den ekstra båndbredden som GPRS lover, og at de to teknologiene - avhengig av en rekke andre forhold - vil kunne nyttes samtidig.

Til toppen