Spår avtakende vekst i pc-markedet

Økt usikkerhet i USA og Vest-Europa slår negativt ut, sier Gartner.

Spår avtakende vekst i pc-markedet

Økt usikkerhet i USA og Vest-Europa slår negativt ut, sier Gartner.

Analyseselskapet Gartner slutter seg til dem som advarer at pc-markedet allerede er inne i en fase med avtakende vekst. Blant de første som uttrykte denne frykten var Financial Times, med utgangspunkt i meldinger fra USA om at pc-salget til amerikanske forbrukere ikke viste den veksten i første halvdel av august som man hadde ventet.

Gartner anslår at det i 2010 vil leveres 368 millioner pc-er, 19,2 prosent flere enn i 2009. Mesteparten av veksten skjedde i første halvår. I annet halvår vil veksten være 15,3 prosent. I en tidligere prognose anslo Gartner en vekst på 17,3 prosent i annet halvår 2010.

Forskningssjef Ranjit Atwal i Gartner forklarer at nedjusteringen av vekstprognosen skyldes usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i USA og Vest-Europa.

– Det er ingen tvil om at etterspørselen etter pc-er, i forbrukermarkedet om ikke i bedriftsmarkedet, har stilnet i forhold til det man hadde ventet i disse modne markedene.

Atwal viser også til at leverandører ser ut til å ha skjerpet tendensen til avtakende vekst gjennom å opptre mer forsiktig i disse markedene enn tidligere. Denne forsiktigheten er en reaksjon på forsinket økonomisk vekst i Europa, og på myndighetenes innstrammingstiltak.

– Selv om den økonomiske utviklingen stanger, vil pc-etterspørselen i blant forbrukere sannsynligvis holde seg, fordi forbrukere nå betrakter pc som en nødvendighet heller enn en luksusartikkel. De vil fortsette å kjøpe pc-er, selv om det går på bekostning av annen forbrukerelektronikk.

Når det gjelder bedriftsmarkedet taler den aldrende pc-parken for at det blir stadig vanskeligere å utsette innkjøp av nye, sier Atwal.

– Bedrifter som utsetter å oppgradere pc-parken risikerer misnøye internt, større pågang og kostnader til service og support, og til slutt høyere utgifter når de endelig gjennomfører overgangen til Windows 7. Poenget er at bedrifter heller bør framskynde oppfriskningen av pc-parken enn å utsette den. Høydepunktet i den lenge etterlengtede fornyelsen av bedriftenes pc-er kan ikke være mer enn noen få kvartaler unna, mener Atwal.

Til toppen