Spår eksplosjon i «hybride» dingser

Gartner ser på markedet for pc-er, brett og mobil.

Spår eksplosjon i «hybride» dingser
Denne typen mellomting av pc og nettbrett vil bli stadig mer utbredt, tror Gartner, uten å true salget av klassiske nettbrett. Her en Microsoft Surface. Bilde: Microsoft

Gartner har publisert nye salgsprognoser for arbeidsverktøy til allment bruk, det vil si tradisjonelle bærbare og stasjonære pc-er, nettbrett, mobiltelefoner og ulike kombinasjoner av disse.

Gartner tror volumleveransene for summen av alle disse kategoriene vil øke med 7 prosent fra 2013 til 2014, og med 6 prosent fra 2014 til 2015, der de havner på 2,63 milliarder enheter. Fra 2013 til 2015 blir veksten på 13 prosent.

Tradisjonelle bærbare og stasjonære pc-er vil oppleve en samlet nedgang over de to årene på 11 prosent, henholdsvis 7 prosent i 2014 og 5 prosent i 2015, til 263 millioner enheter.

Sterkest vekst – og lavest utgangspunkt – preger den «hybride kategorien», det vil si til alle slags mellomting mellom nettbrett og pc, som Chromebook og Microsoft Surface med tastatur. Gartner nevner ikke «phablet» (= phone + tablet) spesielt, men henviser dem til kategorien mobiltelefon.

Her ventes leveranser på 37 millioner enheter i 2014, opp 76 prosent fra 21 millioner i 2013, og 62 millioner enheter i 2015, opp 67 prosent. Over to år ventes en tredobling av denne kategorien.

Klassiske nettbrett vil fortsette sin kraftige vekst, med 39 prosent til 271 millioner enheter i 2014, og 29 prosent til 349 millioner enheter i 2015. Det gir en samlet vekst på 79 prosent over to år.

Gartner har også sett på utviklingen fordelt på operativsystem.

Det iøynefallende her er at de etablerte plattformene, det vil si Android, iOS/Mac og Windows, øker på bekostning av kategorien «andre». «Vanlige» mobiler forsvinner til fordel for smartmobiler, men det innebærer ikke at kinesiske og andre alternativer til de tre store greier å utnytte muligheten, skal en tro Gartner.

Android øker sin andel fra 38 prosent i 2013 til 47 prosent i 2014, og deretter til 52 prosent i 2015.

Microsoft kompenserer tilbakegangen innen tradisjonelle pc-er ved å øke innen mobil, brett og hybrid. Andelen til Windows er 14 prosent, i både 2013, 2014 og 2015.

Apple øker fra 10 prosent i 2013 til 12 prosent i 2014, og står ved 12 prosent i 2015.

Gartner kommenterer at salget av tradisjonelle pc-er fortsetter å hemme vekst i samlet volum, og at tendensen der brett tar over for pc-er er i ferd med å avta.

Les mer om: