Spår eksplosjon innen mobile applikasjoner

Innen 2012 vil markedet vil være større enn den globale omsetningen av cd-er.

Spår eksplosjon innen mobile applikasjoner

Innen 2012 vil markedet vil være større enn den globale omsetningen av cd-er.

Getjar, verdens nest største markedsplass for mobile applikasjoner etter Apple App Store, har gitt et uavhengig konsulentselskap, Chetan Sharma Consulting, i oppdrag å utarbeide en prognose for utviklingen i dette markedet fram til ut 2012.

Rapporten ble offentliggjort i går. Chetan Sharma tror markedet vil oppleve svært kraftig vekst, målt i både omsetning og nedlastinger.

Omsetningsmessig tror Chetan Sharma at mobile applikasjoner til alle typer mobile telefoner, og gjennom alle slags kanaler, vil nå 17,5 milliarder dollar i 2012. Anslaget omfatter også omsetning knyttet til annonsering i gratis applikasjoner.

Det innebærer at mobile applikasjoner vil utgjøre et større globalt marked enn musikk-cd-er. Musikkbransjens forening IFPI tror cd-markedet vil være verdt 13,83 milliarder dollar i 2012.

Tallet på nedlastinger av mobile applikasjoner ventes å eksplodere, fra 7 milliarder i 2009 til nærmere 50 milliarder i 2012.

Tallet på nedlastede mobile applikasjoner vil eksplodere de kommende årene.
Tallet på nedlastede mobile applikasjoner vil eksplodere de kommende årene. Bilde: Chetan Sharma Consulting

Analysen til Chetan Sharma tar for seg applikasjoner beregnet på både «smart phones» som iPhone og Android, og «feature phones» som Samsung Jet og Nokia X6. 90 prosent av alle mobiltelefoner i bruk verden over i 2009 tilhørte kategorien «feature phone», altså apparater med begrenset funksjonalitet utover det grunnleggende, men gjerne med evnen til å kjøre Java-applikasjoner og nettleseren Opera Mini, en av de absolutt mest populære mobile applikasjonene. Skillet mellom disse kategoriene er ikke lenger sylskarpt, og ventes over tid å bli mer og mer utvisket.

Brorparten av den totale omsetningen i 2009, 60 prosent, kom ikke fra spesialiserte markedsplasser men gikk gjennom mobiloperatører. Chetan Sharma tror dette vil forholdet vil endres drastisk i nettbutikkenes favør. I 2012 vil kanalen gjennom mobiloperatørene omfatte bare 23 prosent av den samlede omsetningen. Mens reklame sto for 12 prosent av den samlede omsetningen av mobile applikasjoner i 2009, vil andelen øke til 28 prosent i 2012. Dette forklares med at reklamemodellen er den mest gangbare i utviklingsland der mobilbrukere flest har kontantkortabonnementer.

Den raske veksten og forskyvningen av salgskanalene gjenspeiles i den pågående raske veksten i antallet markedsplasser for mobile applikasjoner.

Før 2008 var det bare fire slike, verden over. Ved inngangen til 2009 var det 8, og i skrivende stund er det 38. Utenom Apple App Store og Getjar har ledende aktører som Google, Microsoft, Nokia og Research in Motion åpnet egne markedsplasser. App Store har over 150 000 applikasjoner, mens Getjar har 60 000 og Google har rundt 30 000.

Veksten i antall markedsplasser ventes å fortsette en stund til, men Chetan Sharma slår fast at den raskt vil stoppe opp, og at et fåtall markedsplasser vil står for det aller meste av distribusjonen.

Gjennomsnittsprisen per applikasjon varierer kolossalt fra marked til marked.

I Nord-Amerika er den 1,09 dollar, mot 0,20 dollar i Sør-Amerika og 0,10 dollar i Asia. Chetan Sharma advarer at forretningsmodeller som virker i modne markeder, vil være svært forskjellig fra dem som fordres i vekstmarkeder og i utviklingsland.

De nærmeste årene vil Europa oppleve den kraftigste veksten innen omsetning av mobile applikasjoner: fra 1,5 milliarder dollar i 2009 til 8,5 milliarder dollar i 2012. I Nord-Amerika ble det omsatt mobile applikasjoner for 2,1 milliarder dollar i 2009. Prognosen for 2012 er 6,7 milliarder dollar.

I dag er Asia området med det største antallet nedlastninger, med en andel på rundt 37 prosent. På den andre siden står Nord-Amerika for over 50 prosent av omsetningen.

    Les også:

Til toppen