Spår en oppsplitting av HP

En Merrill Lynch-analytiker med positiv innstilling til fusjonen, tror HP vil splittes om noen år.

En Merrill Lynch-analytiker med positiv innstilling til fusjonen, tror HP vil splittes om noen år.

Analytiker Steve Milunovich i Merrill Lynch har latt seg intervjue av Silicon Valley-avisen San Jose Mercury News om sitt syn på hvordan Hewlett-Packard vil utvikle seg i årene framover. Milunovich har store IT-selskaper som spesialfelt, og betraktes som innflytelsesrik.

Milunovich har hele tiden stilt seg positivt til fusjonen mellom HP og Compaq, og han gjentar dette synet trass i det skuffende kvartalsresultatet som ble levert for noen uker siden. På den andre siden ser han for seg at HP på sikt, det vil si om noen år, vil enten skille ut skriveravdelingen som eget selskap, eller dele seg i et forbrukerorientert og et bedriftsorientert selskap. Slike tanker har han diskutert også med sine kunder.

Grunnen til at HP bør splittes, ifølge Milunovich, er at selskapet er for allsidig til å hevde seg i konkurransen mot et stadig refokuserende IBM på den ene siden, og produksjons- og logistikkspesialisten Dell.

Vilkåret for at en slik oppsplitting skal lykkes, ifølge Milunovich, er at HP må tjene penger på datamaskiner igjen. I forrige kvartal gikk både server- og PC-avdelingen med tap. Innen dette vilkåret er oppfylt, vil ikke ledelsen i selskapet se for seg en mulig oppsplitting, mener Milunovich.

Ideen om å utsondre skriveravdelingen som eget selskap, er ikke ny. Den var en del av omstruktureringsdiskusjonen på slutten av 1990-tallet. Tanken ble da lagt på is. I stedet opprettet HP det uavhengige selskapet Agilent som overtok virksomheten innen utstyr for leger og sykehus.

Et par år seinere, da HP-ledelsen ville kjøpe Compaq, tok gründersønnen Walter Hewlett opp ideen på nytt. Skriveravdelingen går med solid overskudd, og det er i praksis pengene derfra som har berget HP gjennom de siste halvannet årene.

Talspersoner for HP nektet å kommentere synspunktene til Milunovich. Toppsjef Carly Fiorina har imidlertid hevdet med styrke at HP bør fortsette som ett allsidig og integrert selskap. Synet til Milunovich er også kontroversielt innen analytikermiljøet.

Til toppen