Spår fortsatt kraftig vekst i PC-salget

Tross stor finansuro, tror Gartner at PC-salget vil stige med over 10 prosent i år.

Spår fortsatt kraftig vekst i PC-salget

Tross stor finansuro, tror Gartner at PC-salget vil stige med over 10 prosent i år.

Det er fortsatt gode tider i IT-bransjen, både her i Norge og internasjonalt, men mange lurer på hvordan det vil gå nå som den amerikanske finanskrisen er i ferd med å utfolde seg.

Analyseselskapet Gartner lever av å rådgi IT-selskaper, og de har nå lagt frem en ny rapport om hvordan de mener PC-salget vil utvikle seg i år.

På tross av finansuroen, har de regnet seg frem til at PC-salget vil øke med hele 10,9 prosent i år. De forventer at det vil bli solgt 293 millioner PC-er i 2008.

- PC-markedet er fundamentalt sett i god form. Mobile PC-er har et godt momentum, og veksten i utviklingslandene går fortsatt godt, sier George Shiffler, analysesjef i Gartner, i en pressemelding.

Gartner tar imidlertid et forbehold om at den amerikanske finanskrisen kan ødelegge for denne veksten. De peker også på at Kinas fokus på OL, kan hemme veksten, og at den høye oljeprisen kan gi høyere transportkostnader. Det vil i såfall kunne føre til økte priser på PC-er, noe som igjen kan gi litt lavere etterspørsel.

PC-utskiftninger trekkes også frem som en viktig faktor for den forventende veksten i år. Ifølge Gartners tall var den forrige store oppgraderingssyklusen i 2004-2005, og nå er mange store bedrifter modne for å skifte ut PC-parken igjen. Det vil gi store utslag for PC-salget, og Gartner mener det vil stå for 60 prosent av PC-salget på verdensbasis, og hele 80 prosent i det amerikanske markedet.

Dersom de amerikanske PC-kjøperne utsetter sine PC-innkjøp vil det kunne gi relativt store utslag for PC-salget, ettersom det forventes så stor andel oppgraderingskjøp.

Til toppen