Spår framgang for Linux-PC-er i 2007

Med en mengde nye tekniske biter på plass, kan Linux-PC-en bli et langt mer aktuelt alternativ i 2007.

Spår framgang for Linux-PC-er i 2007

Med en mengde nye tekniske biter på plass, kan Linux-PC-en bli et langt mer aktuelt alternativ i 2007.

En dedikert gruppe innen Open Source Development Labs (OSDL) – Desktop Linux Working Group – har laget en rapport som vurderer hvordan nye tekniske forbedringer av Linux-PC-en stiller seg i forhold til potensielle kunders forventninger: Desktop Linux 2006: The Year in Review.

Rapporten trekker fram det de mener er et stort antall mindre forbedringer som til sammen gjør Linux-PC-en til et langt bedre alternativ for bedrifter og brukere. Linux-fellesskapet har stått mer sammen og tatt langt alvorligere på oppgaven, og det har fått støtte av nøkkelleverandører som Intel for å løse presserende utfordringer, heter det.

Rapporten sammenliknger det som er gjort, med en brukerundersøkelse som ble gjennomført i november i fjor: 2006 Desktop Linux Client Survey. Undersøkelsen samlet svar fra 2600 respondenter. OSDL mener de tekniske forbedringene langt på vei løser problemene som brukerne forteller om.

På maskinvaresiden trekkes det spesielt fram nye drivere som forenkler oppsettet av Linux-PC-en i nettverk og bruk av periferiutstyr, også for bærbare maskiner.

OSDL har organisert samlinger for diskutere problemer knyttet til Linux-PC-er og skrivere. Dette arbeidet har lagt opp et løp som vil gi tilgang til flere drivere, og til en standardisert måte å installere skrivere.

Novell og Intel får ros for deres innsats for å gi Linux-PC-er bedre grafikk. Intel slapp drivere i åpen kildekode for sine drivere i fjor sommer, mens Novell har arbeidet spesielt med det grafiske brukergrensesnittet. OSDL ser fram til at flere leverandører vil slippe grafikkdrivere i åpen kildekode. Et forum kjent som Libre Graphics Meeting (LGM) vil samle utviklere og brukere av frie grafikkpakker som Gimp, Inkscape, Scribus og Blender, med tanke på ytterligere forbedringer.

OSDL samlet også utviklere av brikkesett for trådløs kommunikasjon, et område som 46 prosent av brukerne satte øverst på sin prioriteringsliste. På dette møtet ble man enig om å utvikle en felles programvarestack, Devicescape, for å løse problemene med manglende konsistens i støtten for trådløse enheter. Alle skal over på Devicescape i løpet av året, og det skal sørges for at belastningen på brukerne i overgangsperioden blir minimal.

Tilgang til PC-er som er forhåndslastet med Linux, har vært et ønske. Lenovo banet vei da de lanserte en mobil arbeidsstasjon med Suse Linux Enterprise Desktop. OSDL setter sin lit til at en egen plattform fra Intel, «Intel Quick Start Kit v2.0 for Linux», skal oppmuntre flere leverandører til å gjøre det samme. Pakken tilbyr drivere, dokumentasjon og verktøy. Det erklærte målet er at Intel-baserte Linux-PC-er kan bygges raskere og billigere.

Ved en samling i desember la OSDL et grunnlag for å bedre Linux-PC-ers håndtering av multimedia. De viser også til spanske Fluendo, som nedlegger et stort arbeid for kodek-støtte i Linux og Solaris, og som blant annet har varslet støtte for multimedieformatene til Microsoft.

Et siste område som OSDL mener langt på vei er løst på maskinvaresiden, er Bios-kompatibilitet. Det vises til at de største leverandørene anstrenger seg for å sikre at deres system-Bios virker med Linux. Blant annet har AMD utvidet sin LinuxBios for å få den til å virke på flere systemer.

Mangel på applikasjoner er stadig et problem for Linux-PC-en. OSDL mener det er gjort store framskritt i 2006, og viser til følgende:

 • Søkeverktøyet Beagle er gjort tilgjengelig i versjon 0.2.14, og kan brukes til å søke i dokumenter, e-post, nylig besøkte nettsteder, lynmeldinger, kildekode, musikkfiler og bildefiler.
 • nettleseren Firefox 2.0
 • Flash 9 for Linux ble sluppet, og Adobe arbeider med Linux Standards Base for å sikre mot brukerproblemer.
 • RealPlayer for Linux støttes av Novell, og håndterer multimedieformatene til Microsoft.
 • IBMs gruppevareklient Lotus Notes kom for Linux i juli, med forpliktende support for Red Hat- og Suse-kunder.
 • Tynnklient-versjonen av Linux, Linux Terminal Server Project (LTSP), er blitt en standard del av stadig flere Linux-distribusjoner.
 • Mono 1.2 ble sluppet, og har ført til at flere utviklingsselskap er med på arbeidet med å gjøre .Net tilgjengelig under Linux.

OSDL peker videre på flere viktige standarder som spesifikt fremmer Linux på PC-er:

 • Portland-prosjektet tilbyr felles grensesnitt og verktøy for å sikre integrasjon mellom applikasjoner og grensesnittet som brukeren har valgt. Versjon 1.0 kom i oktober. Målet er å gjøre dette til en del av Linux Standards Base.
 • Innen dokumentformater er Open Document Format (ODF) blitt formelt etablert som internasjonal standard, samtidig som Linux-fellesskapet er sikret tilgang til Microsofts alternativ OpenXML.
 • Selskaper som Sun og IBM har bidratt med initiativ for å tilpasse Linux-PC-er til ulike former for funksjonshemming hos brukeren.
 • Samba 23.0.22 sikrer Linux-PC-er enkel og fullverdig tilgang til Microsofts e-postserver Exchange.

OSDL ser for seg at Linux-PC-er først og fremst vil vinne aksept i land som Brasil, Russland, India og Kina. Organisasjonen tror også stadig flere bedrifter vil ta i bruk Linux-PC-er og Linux-baserte tynnklienter.

    Les også:

Til toppen