Spår jobbproblemer for svake høyskole-elever

Bruken av indiere vil øke. Dette vil ramme elevene fra IT-høyskolene, mener Accenture Norge-sjef Nils Øveraas.

Foreløpig har norske bedrifter og IT-selskaper nesten ikke flyttet IT-jobber til India og andre billigland, men 2006 blir det store året. Norge ligger 12–18 måneder bak Sverige, hevdet svenske Kjell Ulmfeldt, nyansatt sjef for Capgemini Norge i et intervju med digi.no i forrige uke. I Sverige vokser IT-bransjen, men det blir ikke så mange nye jobber.

Accenture Norge-sjef Nils Øveraas tror også bruk av indisk arbeidskraft i norske IT-prosjekter vil øke kraftig i 2006. Og det vil medføre ny konkurranse for norske IT-folk.

Øveraas mener det er de med treårig utdannelse fra høyskolene som vil møte konkurransen. Det er nettopp programmering som typisk blir satt ut til et lavkostland.

Foreløpig har bare noen norske aktører, blant annet Telenor og EDB begynt å sette ut jobber til India.

– Når en aktør har begynt, må de andre leverandørene følge etter for å opprettholde sin konkurranseevne, påpeker Øveraas. Kostnadsfordelen er så stor at de andre ikke har noe valg.

Og Accenture har allerede begynt, selv om selskapet ikke har snakket mye om dette. Moderselskapet har et felles senter i India med hele 16 000 ansatte. Av disse arbeider nå rundt 100 for Accenture Norge.

Øveraas nekter for at dette er arbeidsplasser som ellers ville ha blitt etablert i Norge.

– Vår erfaring så langt er at prosjektene som bruker ressurser fra India ikke fører til at det blir mindre etterspørsel etter dyktige IT-folk i Norge. Vi ser at det å håndtere distribuert systemutvikling i ulike kulturer fører til nye og varierte arbeidsoppgaver for våre medarbeidere i Norge. Slik jeg ser det fører kostnadsbesparelsene som norske bedrifter oppnår til bedret konkurranseevne og investering i nye prosjekter, sier Nils Øveraas.

Men han medgir at indisk arbeidskraft øker konkurransen.

Øveraas har et råd til norske ungdom som skal velge seg studie.

– Enten kan du ta en lengre sivilingeniør-utdannelse, da er du sikret jobb. Eller du kan velge treårig IT-utdannelse, men da bør du tidlig sikte deg inn på veletablerte og markedsrelevante teknologiområder, sier Øveraas.

    Les også:

Til toppen