Spår kort levetid for kinesisk 3G

Teleanalytikerne i Analysys tror Kinas egen 3G-standard vil dø ut innen 2009.

Teleanalytikerne i Analysys tror Kinas egen 3G-standard vil dø ut innen 2009.

Seinere i år vil den kinesiske regjeringen utstede lisenser for utbygging av 3G mobil. Valget står mellom tre ulike standarder: europeiske WCDMA, Qualcomms CDMA2000 og Kinas egne TD-SCDMA.

3G mobil er blant de feltene der Kina prøver seg med standarder som avviker fra dem vedtatt i andre land. Et liknende framstøt har skapt tilsvarende komplikasjoner innen WLAN.

Den kinesiske avdelingen av det britiske teleanalyseselskapet Analysys skriver i en rapport at den kinesiske 3G-standarden antakelig vil dø ut innen 2009.

Den primære årsaken til dette er at teleoperatørene ikke vil være villige til å ta på seg risikoen det innebærer å bygge og drive rene TD-SCDMA-nett. Det innebærer at China Telecom og andre vil satse på hybride nettverk med både WCDMA og TD-SCDMA. Dette vil kreve store ressurser, og etter kort tid vil de måtte velge bort en av standardene.

To faktorer vil bidra til at TD-SCDMA velges bort. Den ene er motvilje fra de kinesiske operatørene mot å opprettholde et system som ikke støttes av internasjonale utstyrsleverandører og som følgelig ikke vil kunne følge med i den teknologiske utviklingen.

– Både China Telecom og China Netcom vil gjøre det de kan for ikke å satse på TD-SCDMA, sier analytiker Eagle Zhang til nyhetsbyrået AFP. – De vil prøve å ikke legge for mye energi eller penger i dette nettverket.

Den andre faktoren er brukerne.

Zhang sier at mobiltelefonene spiller en svært viktig rolle når kunder skal velge tjeneste. I den første fasen vil bare kinesiske leverandører og tyske Siemens kunne levere TD-SCDMA-telefoner. Analysys tror det vil føre til mindre variasjon, dårligere kvalitet og høyere priser, og at det vil skyve brukerne over på WCDMA-standarden.

Til toppen