Spår kraftig vekst for IT-baserte tjenester

IDC spår kraftig vekst i det nordiske markedet for utsetting av IT-baserte bedriftstjenester.

IDC spår kraftig vekst i det nordiske markedet for utsetting av IT-baserte bedriftstjenester.

I løpet av juni vil IDC ferdigstille landsrapporter for alle de nordiske landenes markeder for utsetting av IT-baserte bedriftstjenester som logistikksystemer, lønnssystemer, regnskap, personal og så videre, en kategori som ofte innebærer at utsettingen også medfører overføring av personale, og som i sjargongen gjerne betegnes som «business process outsourcing» eller BPO.

I en pressemelding gir IDC en oversikt over hovedkonklusjonene i rapporten.

BPO-markedet i Danmark, Finland, Norge og Sverige anslås til 1,3 milliarder euro (rundt 10,6 milliarder kroner) i 2003. IDC tror det vil mer enn dobles til 3,1 milliarder euro (over 25 milliarder kroner) innen 2008. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årsvekst på 18,6 prosent.

IDC peker på at markedet for utsetting av IT-baserte bedriftstjenester er i kraftig utvikling, selv om selve konseptet ikke er nytt. Konkurranseklimaet de siste par årene har tvunget stadig flere bedrifter til å revurdere måten de driver på. Gjennomgangen av problemstillinger og utfordringer, og formuleringen av nye mål, leder dem ofte til å ville begrense sitt fokus til sin egen kjernekompetanse, og sette ut tjenester der det kan gi enklere drift og lavere kostnader. Følgen er et stort vekstpotensial for tilbydere av BPO.

BPO-markedet er ifølge IDC sterkt segmentert, og tilbydere som vurderer å kaste seg ut på, anbefales å gjøre svært nøye analyser av hvor de selv er sterke nok til å ta på seg å kjøre bedriftstjenester for andre. (Dette er naturlig nok en oppfordring til å kjøpe IDCs rapport, med detaljerte oversikter hvor de enkelte segmentene, og hvordan de kan tenkes å utvikle seg framover.)

    Les også:

Til toppen