Spår kraftig vekst for Wimax

Analyseselskapet Semico tror Wimax er den teknologien som vil få mest å si for mobilt bredbånd.

Analyseselskapet Semico tror Wimax er den teknologien som vil få mest å si for mobilt bredbånd.

Semico Research har nettopp gjort tilgjengelig en ny rapport om Wimax, skriver EE Times. I rapporten, WiMAX, Wireless Expands its Boundaries, spår Semico en lysende framtid for denne trådløse bredbåndsteknologien. Selskapet mener Wimax vil bli den avgjørende teknologien for å gjøre bredbånd trådløst.

I dag er Wimax alt annet enn et hett marked. Det ble i 2005 solgt 6000 enheter Wimax-utstyr – både basestasjoner og brukerutstyr – for til sammen 21,6 millioner dollar.

Semico tror dette vil vokse til nærmere 4,3 millioner enheter i 2010, og at den samlede omsetningen det året vil være 3,3 milliarder dollar.

Premissene for prognosen er dels kjente faktorer – blant annet et tungt engasjement fra aggressive aktører som Intel og Fujitsu, og et framskredent standardiseringsarbeid – men også dels betingelser som det ikke er sikkert vil bli realisert, som høy kapasitet, pålitelig drift og rimelige tjenester i det virkelige livet. Semico understreker at prognosen hviler på at disse betingelsene blir oppfylt.

Semico ser ikke for seg et mangfold av rene Wimax-nettverk, men at Wimax brukes på flere forskjellige måter i ulike løsninger, som trådløse aksessnett i grisgrendte, stamnett for trådløse tjenester, reservenett og så videre.

    Les også:

Til toppen