Spår lavere vekst i PC-salget fremover

Det globale PC-salget hoppet kraftig opp i andre kvartal, men nå vil veksten bremse, mener Gartner og skylder blant annet på Windows Vista.

Det globale PC-salget hoppet kraftig opp i andre kvartal, men nå vil veksten bremse, mener Gartner og skylder blant annet på Windows Vista.

Foreløpig tall viser at det globale PC-salget gjorde helt overraskende hopp i forhold til Gartners spådommer.

Gartner forklarer det overraskende høye salget med et stort prisfall både på bærbare og stasjonære PC-er. De hyggelige prisene gjorde at mange fremskyndet utbyttingen av sine eldre maskiner. De lave prisene på bærebare maskiner løfter også salget fordi de får stadig flere til å fase ut stasjonære maskiner. Dette gir en bølge-effekt som ikke kan vare, påpeker analyseselskaper.

De lave prisene løfter dessuten salget i fattigere land og tallene viser at - litt overraskende - at disse markedene velger dyrere bærebare maskiner i stedet for de billigere stasjonære maskinene. Verdensøkonomien går også bra om dagen.

Dette gjør at Gartner løfter sine spådommer for det globale PC-salget, men analyseselskapet påpeker likevel grunntrenden - dagens salget kan ikke holde seg.

Salget i andre kvartal var mye fremskyndet salg og spiser altså av salget som ville ha kommet senere i år. Salget vil falle fremover i år og til neste år, mener Gartner

Gartner spår nå en totalvekst på 12,7 prosent i 2005 og 8,7 prosent i 2006. Av dette vil salget av bærbare maskiner løfte seg 31 prosent i år og 25,2 prosent i 2006. Stasjonære maskiner vil fortsatt vokse i år, men til neste år flater salget nesten helt ut med en vekst på 1,7 prosent.

Gartner mener at salget i høst vil bremses av det høye salget i andre kvartal, mens til neste år vil den kommende lanseringen av Windows Vista, tidligere kalt Longhorn, bremse salget.

Vista, som er lovet i salg sent til neste år, vil kunne føre til at mange kjøpere utsetter sine investeringer som de ellers ville ha gjort i andre og tredje kvartal til neste år. Dette gjelder primært privat og SMB-markedet.

Analyseselskapet serverer PC-bransjen ytterligere dårlige nyheter: Ikke bare vil veksten bli lavere fremover, men snittprisene vil fortsette å falle. I år vil prisene falle med 10-13 prosent i år og i 2006. For det ene driver det andre:

Komponentprisene viser tegn til å flate ut, men når veksten bremses vil kampen om markedsandeler hardne til og leverandørene vil måtte bruke pris for å opprettholde sin vekst. Dette vil presse svakere aktører ut av markedet, spår Gartner.

Gartner serverer derfor PC-bransjen bekymringsfull konklusjoner:

- Omsetningen vil forbli nesten den samme i 2005 og 2006 som i 2004.

Til toppen